Miljöpartiet de Gröna i Europaparlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker.

Arbetet i Europaparlamentet
I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi. 

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde och tf pressekreterare Pär Holmgren
Beata Thor
Thea Hambleton
Pressekreterare för Alice Bah Kuhnke
Thea Hambleton
Christian Valtersson
Policy & kommunikationschef
Christian Valtersson
Joakim Söder (tjänstledig)
Joakim Söder (tjänstledig)