Miljöpartiet de Gröna i Europaparlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker.

Arbetet i Europaparlamentet
I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi. 

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Alice Bah Kuhnke & Jakop Dalunde
Beata Thor
Joakim Söder
Pressekreterare för Pär Holmgren
Joakim Söder
Christian Valtersson
Policy & kommunikationschef
Christian Valtersson