2024-07-05 09:11Pressmeddelande

Orbán möter Putin, Alice Bah Kuhnke kräver att Ungerns ordförandeskap i ministerrådet upphävs

Philippe STIRNWEISS copyright European Union 2023

Idag, fem dagar efter att Ungern tagit över ordförandeskapet i ministerrådet, reser Ungerns premiärminister Viktor Orbán till Moskva för att träffa krigsförbrytaren Putin. 

Alice Bah Kuhnke (MP) kommenterar:
- Det är fullständigt oacceptabelt att den person som för tillfället är EU medlemsländernas främsta företrädare möter en krigsförbrytare som utgör ett existentiellt hot, inte bara för Ukraina utan för hela Europa.

- Ungern kan omöjligt fortsätta inneha ordförandeskapet efter detta skamlösa övertramp. Miljöpartiet kräver att Sveriges regering omedelbart agerar för att Ungerns ordförandeskap i ministerrådet upphävs.

Ungern tog över det roterande ordförandeskapet i ministerrådet 1 juli, och idag, 5 juli, lyfte Orbán plan till Moskva. Internationella brottsdomstolen har utfärdat en arresteringsorder mot president Putin. 

Ordförandeskap i ministerrådet kan upphävas efter beslut från medlemsländerna.

Miljöpartiet har sedan lång tid tillbaka krävt att Ungerns ordförandeskap i ministerrådet ska upphävas, senast i januari 2024. Moderater, Socialdemokrater, Kristdemokrater och Sverigedemokraterna röstade då emot förslaget. 

Alice finns tillgänglig för kommentarer 

Mer bakgrund 
Miljöpartiet gick i EU-valet 2024 till val på att införa en “Lex Orbán”. Förslaget innefattar krav på att: 

  • EU-kommissionens utbetalning i december 2023 av sedan tidigare frusna medel till Ungern ska ogiltigförklaras, eftersom Ungern tydligt fortsätter att bryta mot EU:s gemensamma värden. Miljöpartiet krävde också att EU-kommissionen skulle stämmas in i EU-domstolen med anledning av utbetalningen, en process som nu pågår. 

  • Art. 7(2)-förfarandet ska aktiveras gentemot Ungern, för att kunna införa ytterligare sanktioner mot landet. Bland annat innebär ett sådant förfarande att Ungerns rösträtt i ministerrådet skulle dras in. 

  • Vetorätten i ministerrådet för beslut i utrikes- och säkerhetsfrågor ska avskaffas, så att enskilda medlemsländer inte ska kunna hålla viktiga beslut, som beslut om EU:s fortsatta stöd till Ukraina, gisslan.  

  • EU:s villkorlighetsförordning för skydd av EU-budgeten ska kunna tillämpas i fler fall, så att medel till EU-länder som kränker gemensamma grundvärden ska kunna dras in i större utsträckning än vad lagstiftningen idag tillåter. 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, energi, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Hon är även vice ordförande i Gröna Gruppen. 


Kontaktpersoner

Thea Hambleton
Pressekreterare för Alice Bah Kuhnke
Thea Hambleton