2024-06-25 14:23Pressmeddelande

Alice Bah Kuhnke vald till vice ordförande för gröna gruppen i EU-parlamentet

Philippe STIRNWEISS copyright European Union 2023Philippe STIRNWEISS copyright European Union 2023

Idag valdes Alice Bah Kuhnke till vice ordförande för den gröna gruppen i EU-parlamentet. 

Alice kommenterar:
- Jag är glad och stolt över att få förvalta väljarnas förtroende genom att fortsätta arbeta i ledningen för Europas miljöpartister, säger Alice Bah Kuhnke

- Som vice ordförande vill jag dela med mig av den gröna nordiska medvinden till mina andra gröna kollegor. Vi miljöpartister är extremhögerns motpol och har ett stort ansvar att upprätthålla en progressiv klimatpolitik och mänskliga rättigheter i EU. 

Gröna gruppen samlar EU:s miljöpartister och leds av Terry Reintke och Bas Eickhout tillsammans med sju styrelseledamöter, tillika vice ordföranden. Alice Bah Kuhnke var styrelseledamot och vice ordförande även föregående mandatperiod. 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, energi, jämställdhet, migration och demokrati. 


Kontaktpersoner

Thea Hambleton
Pressekreterare för Alice Bah Kuhnke
Thea Hambleton