2023-09-14 11:52Pressmeddelande

Pär Holmgren (MP): Högern struntar i urfolks rättigheter

20211124_EP-122117A_FMA_314.JPGPär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

Idag har EU-parlamentet röstat om sin ståndpunkt kring lagstiftningen om kritiska råvaror och metaller. Syftet med lagen är att EU ska bli mer självförsörjande på de kritiska råvaror som är nödvändiga i den gröna omställningen. Och förslaget innehåller en stor grön vinst. 

För Miljöpartiets del har det hela tiden varit avgörande att om nya gruvor ska anläggas för att bryta dessa kritiska metaller, måste lagstiftningen ta hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö. 

Urfolk och lokalsamhällen ska ha fritt och informerat förhandssamtycke (FPIC) till nyanläggning. Ett ändringsförslag om detta, som Miljöpartiets tre ledamöter lagt fram tillsammans med partigrupperna The Left, S&D och Greens/EFA röstades på torsdagen igenom i EU-parlamentet. Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker, kommenterar: 

- Tack vare oss gröna har EU-parlamentet säkerställt stärkt skydd för urfolks rättigheter i den här lagen. Det är helt avgörande att vi fått till en skarp ståndpunkt inför kommande förhandlingar, säger Pär Holmgren. 

Men det var inte alla som stöttade förslaget. Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Emma Wiesner från Centerpartiet röstade emot. 

- Det är uppenbart att högern struntar i urfolks rättigheter. Det här kan nu bli verklighet trots högerns motstånd, och tack vare en progressiv majoritet i parlamentet. Men jag är mycket besviken på Emma Wiesner som ensam centerpartist röstade nej till att de som påverkas av gruvdrift ska få sin röst hörd, säger Pär Holmgren.

Ändringsförslaget om FPIC röstades igenom med röstsiffrorna: 273+/259-/45ab
Förslaget gick igenom i sin helhet med röstsiffrorna: 515+/34-/28ab.


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, energi, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Hon är även vice ordförande i Gröna Gruppen. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet och utskottet för transport och turism. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi, samt ersättare i utskottet för utrikesfrågor.


Kontaktpersoner

Joakim Söder
Pressekreterare för Pär Holmgren
Joakim Söder