2021-04-21 08:08Pressmeddelande

Pär Holmgren: EU:s nattliga manglingar förvandlade klimatlagen till ett fiasko

I natt har förhandlare från EU-parlamentet, Ministerrådet och EU-kommissionen nått en överenskommelse gällande EU:s nya klimatlag, det ramverk som ska styra hela EU:s klimatpolitik för de kommande decennierna. 

 - Detta blev i slutändan ett fiasko. Den framförhandlade kompromissen är inte i linje med Parisavtalet. Nu är vi på väg mot både en klimatlag och en jordbrukspolitik där EU i princip står stilla i ett läge där vi skulle behöva lägga i alla växlar vi kan för att minska koldioxidutsläppen fram till 2030, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

EU:s ledare har enats bakom ett mål om minskade utsläpp till 2030 på 55 procent (utifrån 1990 års nivå). Men genom att räkna in kolsänkor är den verkliga utsläppsminskningen väsentligt lägre, 52,8 procent: 

 - Målet om minskade utsläpp på 55 procent har förvandlats till ett siffertrixande. Den nivån når man bara genom att räkna in kolsänkor, de verkliga utsläppsminskningarna är 52,8 procent. Vi gröna ville se utsläppsminskningar på minst 65 procent och kunde möjligen svälja 60 procent som en absolut lägstanivå, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

 - Detta förändrar tyvärr inte grundförutsättningarna. Den globala uppvärmningen är på väg mot 1,5 grad om cirka tio år, och om inget mer ambitiöst sker når vi två graders global uppvärmning runt år 2050, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

 - I det här läget ska frustrationen rikta sig mot de som hållit emot och försvagat EU:s klimatpolitik. Framförallt gäller det medlemsstater och politiker med en konservativ agenda som Polen, Ungern och Slovenien säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker.

Ministerrådet och EU-parlamentet kommer nu att rösta om den framförhandlade kompromissen. Om Ministerrådet och EU-parlamentet båda antar lagförslaget så är det antaget som lag. 

Kompromissen i korthet

  • Ett klimatmål till 2030 på 52,8 procent utsläppsminskningar. EU-parlamentets majoritet har velat se ett klimatmål på 60 procent till 2030. Den gröna gruppen har velat se ett klimatmål på minst 65 procent, helst 70%, till 2030. 

  • Målet om klimatneutralitet till 2050 gäller nu enbart unionen i sin helhet och inte de enskilda medlemsstaterna, som EU-parlamentet och den gröna gruppen velat

  • Internationell sjöfart och internationellt flyg inkluderas inte i klimatmålen

  • Den koldioxidbudget som ska införas enligt klimatlagen kommer nu att träda i kraft först för perioden 2030-2050, men det är nu under detta årtionde som EU skulle behöva minska sina utsläpp i närtid

  • Ett vetenskapligt råd ska införas, en av få ljuspunkter i kompromissen, även om det återstår att se vilken roll det vetenskapliga rådet kommer att få.

 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Christian Valtersson
Policy & kommunikationschef
Christian Valtersson