2024-04-24 10:59Pressmeddelande

Nu slutar EU skydda fossil energi - drar sig ur föråldrat avtal

Miljöpartiets europaparlamentariker Pär Holmgren och Jakop DalundeMiljöpartiets europaparlamentariker Pär Holmgren och Jakop Dalunde

EU ska lämna energistadgefördraget, ett internationellt avtal som skyddar investeringar i fossil energi mot politiska klimatåtgärder. Avtalet används av energibolag för att stämma stater och få miljarder i ersättning när exempelvis kolkraft stängs ner. 

Idag röstade en majoritet av EU-parlamentets ledamöter för EU:s utträde ur energistadgefördraget (ECT). Detta är en stor grön framgång som Miljöpartiet krävt länge.

Omröstningen genomfördes med 560 röster för, 43 emot och 26 ledamöter som avstod. De ledamöter som röstade emot återfinns framförallt inom ytterhögern.  

EU-parlamentariker Jakop Dalunde och Pär Holmgren från Miljöpartiet har länge drivit frågan och kommenterar:

  • Nu är vi äntligen lämnat det internationella avtal som alltför länge har varit ett hinder för vår klimatomställning. Denna föråldrade överenskommelse har givit fossilbolagen möjlighet att kräva exempelvis svenska staten på stora böter ur skattebetalarnas fickor för att vi vill genomföra progressiv klimatpolitik, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker och ledamot i miljöutskottet.

  • Det är en stor seger att EU-parlamentet nu godkänt EU:s utträde ur detta bakåtsträvande avtal. Sverige borde ha följt andra EU-länders goda exempel och dragit sig ur för länge sen, men när EU lämnar kommer det bli svårt för enskilda medlemsländer att vara kvar i fördraget, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker och ledamot i industriutskottet.

  • Trots att vi står oerhört långt ifrån varann åsiktsmässigt, är det enormt märkligt att delar av ytterhögern väljer att rösta emot denna typ av uppenbara förbättring för svenska skattebetalare. Ju mer vi slår oss fria från vårt internationella fossilberoende, desto mer kan EU trygga ett energimässigt oberoende genom förnybar energiförsörjning, vilket har uppenbara fördelar för Europas säkerhet, säger Pär Holmgren. 

Bakgrund
EU-kommissionen räknar med att påbörja EU:s utträde ur energistadgefördraget i slutet av maj, efter att elva EU-medlemsstater redan meddelat eller slutfört sitt utträde ur energistadgefördraget. Det är Tyskland, Frankrike, Luxemburg, Spanien, Nederländerna, Irland , Danmark, Italien, Polen, Portugal och Slovenien som lämnat hittills.

Energistadgefördraget, som de flesta EU-länder och kommissionen deltagit i, ingicks efter Sovjetunionens fall med länder som Mongoliet, Uzbekistan och Kazakstan. Syftet med avtalet var både att skydda investeringar från väst i de nya och instabila demokratierna för att säkra energiförsörjningen, och även för att underlätta för investeringar i energisektorn i Västeuropa. 

Fördraget innebär att energibolag kan stämma stater som gör deras investeringar olönsamma. När eventuella tvister behöver lösas kan det leda till skyhöga böter för stater och besluten kan inte överklagas. Framförallt har denna möjlighet använts när ambitiösa länder vill gå längre än de privata bolagen i klimatomställningen. 

Det finns flera exempel på detta. Bland annat stämde energibolagen RWE och Uniper den nederländska staten efter beslutet att avveckla all kolkraft till 2030. Totalt kräver de kompensation på 28 miljarder kronor från de nederländska skattebetalarna. Pengar som istället skulle kunna gå till investeringar i de miljontals solceller som krävs för att klara av omställningen när kolkraften läggs ner. I grannlandet Tyskland fick regeringen betala Vattenfall 25 miljarder kronor som motkrav för att bolaget skulle dra tillbaka sin stämningsansökan när landet höjde sina klimatambitioner. 

 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, energi, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Hon är även vice ordförande i Gröna Gruppen. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet och utskottet för transport och turism. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi, samt ersättare i utskottet för utrikesfrågor.


Kontaktpersoner

Joakim Söder
Pressekreterare för Pär Holmgren och Isabella Lövin
Joakim Söder