2022-04-07 11:23Pressmeddelande

MP: EU-parlamentet kräver stopp för rysk gas, olja, kol och uran

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop DalundeMiljöpartiets EU-parlamentariker

Den gröna gruppens krav om utökade sanktioner mot Ryssland efter avslöjande om misstänkta krigsbrott, fick idag en majoritet med sig i EU-parlamentet. Nu ökar pressen på ministerrådet att stoppa all energiimport från Ryssland. Miljöpartiets EU-parlamentariker kommenterar: 

 –  EU måste sluta snacka och faktiskt agera! Så länge vi importerar gas, olja, kol och uran från Ryssland så finansierar vi Putins krig mot Ukraina och de fortsatta brotten mot den ukrainska civilbefolkningen. EU måste omedelbart upphöra med denna finansiering. Att vi miljöpartister nu fått parlamentets stöd är en stor seger för alla oss som vill sätta stopp på de vidriga övergreppen på Ukrainas befolkning säger Alice Bah Kuhnke (MP), EU-parlamentariker

 –  Det är ett stort framsteg att EU-parlamentet nu ställt sig bakom att omedelbart stoppa all import av rysk olja, gas och kol. Vi gröna drev på för att även fossil gas och kärnkraft skulle inkluderas i beslutet och det är väldigt bra att vi fick stöd för detta. Ryssland står för en stor del av det uran som används i Europa och vi måste stoppa alla kranar som finansierar Putins krig, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

 – Ett omedelbart stopp av all rysk energiimport träffar Putin där det svider som mest – hans största inkomstkälla. Därför är det här helt avgörande för att sätta press på Putin och få slut på kriget. EU-parlamentet sänder nu en tydlig signal till de länder i ministerrådet, bland annat Ungern, som motsatt sig utökade sanktioner säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

 

Bakgrund

Omröstningen rörde en resolution där EU-parlamentet tog ställning för vilka sanktioner mot Ryssland man vill se i nästa sanktionspaket från EU. Detta förslag från den gröna gruppen fick EU-parlamentets stöd i omröstningen med röstsiffrorna 413 för, 93 emot och 46 som avstod: 

Europaparlamentet begär ett omedelbart och fullständigt embargo mot import av rysk gas, olja, kol och kärnbränsle, att Nordstream 1 och 2 helt överges och att en plan läggs fram för fortsatt garanterad EU:s energiförsörjning på kort sikt. Parlamentet uppmanar kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att upprätta en övergripande EU handlingsplan om ytterligare sanktioner och att tydligt informera om röda linjer och varje enskilt steg för att dra tillbaka sanktioner om Ryssland vidtar åtgärder för att återupprätta Ukrainas oberoende, suveränitet och territoriella integritet inom dess internationellt erkända gränser och helt drar tillbaka sina trupper från Ukrainas territorium.

 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.


Kontaktpersoner

Christian Valtersson
Policy & kommunikationschef
Christian Valtersson