2022-05-04 08:15Pressmeddelande

Miljöpartiet: EU borde avbryta import av råolja och bensin omedelbart, inte om sex månader

EU-kommissionens Ursula von der Leyen har nyss presenterat EU:s nya sanktionspaket mot Ryssland, det sjätte i ordningen. Paketet innebär att import av råolja ska avvecklas inom sex månader och att import av bensin ska stoppas före årsskiftet. Ett steg i rätt riktning men på tok för sent tycker Miljöpartiets EU-parlamentariker: 

 - Det här är ett viktigt steg i rätt riktning men EU:s medlemsländer borde avbryta all import av rysk energi omedelbart. Att vänta sex månader är att fortsätta finansiera Putins invasionskrig i Ukraina i sex månader till. Att skjuta upp embargot ger dessutom motsatt effekt, då man i väntan på ett stopp för rysk energi ger utrymme för spekulation och stora uppköp av reserver av rysk olja och gas. Detta driver i sig upp priset ytterligare, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker och ersättare i EU-parlamentets utrikesutskott.

 - Sex månaders respit för Putin innebär sex månader där vi skjuter upp den gröna omställningen. Att stoppa energiimporten från Ryssland innebär inte bara att klippa pengaflödet till Ryssland, utan även att lägga in en ytterligare växel i klimatarbetet, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker och ledamot i EU-parlamentets miljöutskott.

 - Kommissionen glömmer dessutom att nämna den fossila gasen i det nya sanktionspaketet. Det är skamligt, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker.

Särskilda undantag ges även till Ungern och Slovakien, som får ännu längre tid på sig att fasa ut den ryska energin: 

 - Alla medlemsländer måste ges verktyg att ställa om och förutsättningar att fasa ut den ryska energin. Samtidigt är det oroväckande att Viktor Orbán och Ungern hela tiden motarbetat tydliga sanktioner mot Ryssland som gör skillnad på riktigt. Det är oansvarigt och oförsvarligt, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker.

Sanktionspaketet innebär även att ytterligare tre ryska storbanker slängs ut från det internationella betalsystemet SWIFT, däribland statsägda Sberbank. En bank som står för runt 37 procent av hela Rysslands banksektor. 

 - Också detta är ett steg i rätt riktning - men borde gjorts för länge sedan. Det här har diskuterats i flera månader utan att EU:s ledare kommit till skott, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker.


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.


Kontaktpersoner

Joakim Söder
Pressekreterare för Pär Holmgren
Joakim Söder