2021-11-13 19:55Pressmeddelande

Klimattoppmötet COP26 avslutat. Pär Holmgren (MP) kommenterar beslutet: “Nu måste EU höja sina ambitioner”

Idag, lördagen den 13 november kl. 19.45 (GMT) klubbades COP26-beslutet i Glasgow.

Klimatförhandlingarna drog ut på tiden, men kunde under lördagskvällen avslutas efter ett framgångsrikt förhandlingsresultat som alla parter kunde godta med enhällighet. Det är inte en text som alla var nöjda med, tvärtom, flera länder - främst i det globala syd - var uppenbart missnöjda vid eftermiddagens plenarsammanträde. 

Beslutet drog dock ut på tiden något ytterligare då Kina och Indien motsatt sig skrivningarna om de fossila subventionerna och utfasningen av kol. Istället för “phase-out” enades parterna om “phase down” - ett litet ord som skiljer, men med stor betydelse.

Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna och officiell delegat till COP26 i Glasgow kommenterar: 

  • Kina och Indiens försök att i sista minuten urvattna den redan svaga texten ytterligare lyckades. Även om det är historiskt att den fossila elefanten i rummet för första gången någonsin nämns i FN-sammanhang, är skrivningen extremt försvagad. Kina och Indien lyckades med sin greenwashing och förlänger därigenom den fossila eran. Det är skamligt, säger Pär Holmgren.

  • Vi har under de senaste dagarna hört stora ord och löften från världens ledare men nu behöver vi verkliga klimatåtgärder redan under detta årtionde. Vetenskapen är tydlig, vi har otroligt lite tid kvar att agera om vi ska undvika ännu värre klimatkatastrofer. Löftena får inte glömmas bort bara för att världens ledare nu lämnar Glasgow, säger Pär Holmgren.

  • Dagens beslut är en tydlig uppmaning till alla länder att komma tillbaka nästa år med höjda ambitioner så att vi kan nå -45 % globala utsläppsminskningar till 2030. Det är det enda sättet vi verkligen kan hålla 1,5°C inom räckhåll. Överenskommelsen från Glasgow ökar pressen inför COP27 i Egypten, säger Pär Holmgren.

  • Överenskommelsen är långt från perfekt. Texten innehåller inte den känsla av brådska som behövs, utan är en blek kompromiss. Men kravet från klimattoppmötet är tydligt - alla parter måste höja sina ambitioner för att minska utsläppsgapet till 2030. EU måste lämna Glasgow med en bakläxa och se över vår egen klimatpolitik. Klimatpaketet Fit for 55 är vår uppenbara chans att överträffa våra klimatmål, säger Pär Holmgren. 

  • Det är bra att diskussionerna har påbörjats om behovet av att kompensera länder för förluster och skador. För många länder är klimatkrisen redan vardag. Torka, översvämningar, havsnivåhöjningar och orkaner. De mest utsatta är minst skyldiga till klimatkrisen, men drabbas hårdast. Det är vi i den rika delen av världen som måste göra mer. COP26 kan vara startskottet för det arbetet, säger Pär Holmgren.

Beslutet från COP26 i Glasgow sammanfattat:

Skrivningarna om fossila subventioner och utfasning av kol finns kvar, men formuleringarna har försvagats ytterligare. Nu står det [accelerating efforts towards the phase down of unabated coal power and phase-out inefficient fossil fuel subsidies,]. Det är såklart positivt att skrivningar om fossila subventioner och utfasning av kol finns, även om vi gärna sett att de var skarpare. Definition saknas dock fortfarande av vad som är en effektiv fossil subvention. Ett tillägg under paragrafen är också behovet av en rättvis omställning. Det är bra. 

Noterar med djup oro att nuvarande klimatmål (NDCs) beräknas leda till en ökning av globala utsläpp av växthusgaser med 13,7% till 2030 jämfört med 2010, och medger att 1.5-gradersmålet istället kräver att utsläppen minskar med 45% till 2030. 

Begär att länder höjer sina 2030-mål innan COP27 i Egypten i slutet av 2022, i linje med Parisavtalet.

UNFCCC kommer behöva återkomma med årliga syntesrapporter för att jämföra nationella åtgärdsplaner med åtaganden inom Parisavtalet. Ett årligt toppmöte på ministernivå om klimatmålen till 2030 ska också inledas.  Det är bra och pressar länder att höja sina ambitioner, och pressar länderna som ännu inte lämnat in sina NDC:s att göra det.

Kräver ökade ansträngningar för att fasa ut ineffektiva fossila subventioner och orenad kolkraft. Språket har urvattnats sedan det första utkastet. Texten anger fortfarande inget slutdatum och ämnar endast fasa ut “ineffektiva” fossila subventioner, vilket skapar flera kryphål.

Kräver att givarländer fördubblar klimatanpassningsbiståndet som ett steg mot att få en balans mellan hur mycket pengar som går till anpassning vs lindring av klimatförändringarna, som utlovades i Parisavtalet. Ingen överenskommelse kunde nås om ett nytt klimatfinanserieringsmål efter 2025, men man har enats om att lansera ett tvåårigt arbetsprogram för att i slutändan sätta ett nytt klimatfinansieringsmål.

Tar ett första initiativ mot att etablera stöd för förluster och skador ska inledas. Medan 134 länder drivit på för att etablera en “Glasgow Facility on Loss and Damage” för att ge ekonomiskt stöd till de länder som redan drabbats av klimatkatastrofer, men utöver operationalisering av Santiagonätverket och “teknisk assistans” innehåller pakten istället ett beslut om en “tvåårig dialog” för att diskutera inrättandet av en sådan finansieringsfacilitet.

Hela överenskommelsen finns att läsa här: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf 
Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.


Kontaktpersoner

Joakim Söder
Pressekreterare för Pär Holmgren och Jakop Dalunde
Joakim Söder