2021-12-03 13:02Pressmeddelande

Jakop Dalunde: Nya rekord i utsläppshandeln är en tydlig signal för grön omställning

Idag har ett nytt rekord slagits inom EU:s utsläppshandel. Det kostar nu 80 euro att släppa ut ett ton koldioxid i Europa. 

Utsläppshandeln är EU:s viktigaste klimatverktyg för att säkerställa att unionens tunga utsläppare gör sitt i den gröna omställningen. 

Nu ska verktyget vässas ytterligare och reformen behandlas just nu av EU-parlamentet.

Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde är den gröna gruppens förhandlare både i transportutskottet och utskottet för industri och energi. Han kommenterar rekordhöjningen:

  • Kostnaden för klimatpåverkan har stigit med 140 procent sen början av året, och hela 13000 procent sedan den senaste reformen, The Swedish Proposal, som vi gröna drev igenom 2017, säger Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

  • När lönsamheten för det fossila minskar, så ökar därmed lönsamheten för det hållbara. Det bidrar till att Europas industrier vågar satsar på ny teknik och innovation. De företag som går före och visar ledarskap blir vinnare i den nya gröna ekonomin, säger Jakop Dalunde

  • Samtidigt får vi inte tro att vi kan nöja oss här. Trots dessa framsteg finns det fortfarande kryphål i systemet, där stora delar av industrin får sina utsläppsrätter gratis. EU måste sluta dela ut fossila subventioner till Europas värsta klimatbovar, säger Jakop Dalunde. 

Bakgrund: 
Utsläppshandeln är den europeiska motsvarigheten till en koldioxidskatt, men istället för en skatt på utsläpp är det ett handelssystem. Det fungerar så att EU begränsar hur många utsläppsrätter det finns, det vill säga hur mycket koldioxid som får släppas ut av industrin och energiproducenterna varje år. Utsläppsrätterna auktioneras därefter ut till industrin och energiproducenter, vilket gör att det är marknaden själv som sätter priset. Därefter kan aktörerna själva köpa och sälja utsläppsrätterna på en marknad. 

Är det dyrt att köpa utsläppsrätter så är det dyrt att släppa ut. Men det betyder också att det blir ännu mer ekonomiskt att ställa om, och minska användningen av fossila bränslen i industrin. Prisutvecklingen för utsläppsrätter bidrar därför till att fasa ut kol, olja och fossil gas ur hela ekonomin. 

Eftersom att EU ETS är ett marknadssystem agerar det inte bara på tillgång och efterfrågan här och nu, utan också på prissignaler och förväntningar kring den framtida utvecklingen. Om bolag i behov av utsläppsrätter gör en bedömning av att priset kommer stiga på tio års sikt blir de mer benägna att ställa om under samma tidsperiod. 
Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde
Beata Thor