2024-04-10 15:54Pressmeddelande

Jakop Dalunde: Nu minskar vi utsläppen för tunga transporter

Jakop Dalunde i EU-parlamentetJakop Dalunde i EU-parlamentet

EU-parlamentet godkände idag de nya utsläppskraven för tunga fordon, bland annat lastbilar och bussar, som medlemsstaterna i rådet och parlamentet kom överens om i januari. 

De nya kraven gäller utsläppsminskning för nya lastbilar som säljs inom EU med 45 procent till 2030, 65 procent till 2035 och 90 procent till 2040, jämfört med nuvarande lagstiftning som endast hade krav på en 30-procentig minskning till 2030. 

I sista stund försökte en koalition av högerpolitiker, men även liberaler och socialdemokrater, stjälpa lagstiftningen. En progressiv majoritet, med gröna i spetsen, gick dock vinnande ur striden. 

EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP) har företrätt den gröna gruppen i förhandlingarna om lagstiftningen i transportutskottet och industriutskottet och kommenterar:

  • En ny lastbil rullar i snitt nästan två decennier på vägarna. Därför är det uppenbart att det krävs tydliga omställningskrav, så att lastbilstillverkare får incitament att minska utsläppen och elektrifieras i närtid. Detta beslut är ett väldigt viktigt steg i rätt riktning, även om vi gröna hade velat se betydligt tuffare krav, säger Jakop Dalunde. 

  • Tack och lov lyckades vi med en progressiv majoritet stoppa Moderaternas partigrupp från att skicka tillbaka detta förslag till ritbordet. Det hade varit förödande för våra chanser att nå klimatmålen, som kräver att vi får fart på omställningen av vägtransporter omedelbart, säger Jakop Dalunde.

  • Att sätta en tydlig riktning för omställningen av den tunga transporten nu är avgörande om vi ska kunna nå våra klimatmål, och därför hade det varit katastrof om den här lagstiftningen skjutits upp på oviss framtid, säger Jakop Dalunde. 

Efter dagens beslut väntar formellt godkännande i rådet innan lagstiftningen kan träda i kraft. 

Bakgrund

För att EU ska nå klimatmålen behöver vi starka och ambitiösa lagstiftningar som tvingar framtidens lastbilar att bli utsläppsfria. Precis som för bilar och lätta lastbilar krävs en ambitiös lagstiftning med utsläppskrav för tunga vägtransporter.

Tunga vägfordon orsakar idag 28 procent av samtliga utsläpp från vägtransporter inom unionen, samt sex procent av EU:s totala klimatutsläpp, trots att de endast utgör två procent av alla vägfordon. 

I överenskommelsen ska utsläppskraven som fastställs i denna lagstiftning både omfatta nya tyngre lastbilar och bussar, men från och med 2035 också yrkesfordon som sopbilar. Nya stadsbussar har egna mål, med utsläppsminskning på 90 procent 2030, och 100 procent 2035. 

Inför parlamentsomröstningen idag hade det lagts förslag om att öppna upp den framförhandlade texten för ändringsförslag. Hade det gått igenom hade den förhandlade texten fallit, och förhandlingar med rådet hade behövt börja om nästa mandatperiod, eller så hade det kunnat resultera i att lagstiftningen med nya utsläppskrav aldrig blev av överhuvudtaget.

Miljöutskottet har varit huvudutskott för denna lagstiftning i EU-parlamentet, som också behandlats i transportutskottet och i industriutskottet, i vilka Jakop Dalunde (MP) varit den gröna gruppens förhandlare.

 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, energi, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Hon är även vice ordförande i Gröna Gruppen. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet och utskottet för transport och turism. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi, samt ersättare i utskottet för utrikesfrågor.


Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde (föräldraledig)
Beata Thor