2022-11-20 08:40Pressmeddelande

Holmgren: Resultatet från COP27 är ett litet, men ihåligt steg i rätt riktning för klimaträttvisa

Pär Holmgren i EU-parlamentet, StarsbourgPär Holmgren i EU-parlamentet, Starsbourg

Under natten till söndag nåddes en överenskommelse vid FN:s klimattoppmöte, COP27. Världens ledare har enats om införandet av en fond för förluster och skador, men slutdokumentet saknar detaljerade skrivningar om fondens utformning och ambitiösa åtagande från världens rika länder.

Miljöpartiets EU-parlamentariker Pär Holmgren kommenterar:  

  • Det känns hoppfullt att världens ledare vid COP27 enats om en fond som ska hjälpa jordens mest utsatta samhällen att återhämta sig från klimatkatastrofer. Samtidigt finns många frågetecken och osäkerheter kvar nu när COP27 avslutats, säger Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

  • Jag hade velat se mycket mer tydlighet kring vilka som ska ha rätt till ekonomiskt stöd från fonden, hur mycket pengar det handlar om, vad de ska gå till och framför allt vem som ska betala. Ska fonden för förluster och skador bli verklighet och kunna vara ett verktyg för klimaträttvisa att räkna med,  kan vi inte acceptera att det är så luddigt, säger Pär Holmgren.

  • Det är vi, de rika länderna i väst som måste stå för notan, eftersom vi har orsakat störst utsläpp. Dessutom måste utsatta befolkningar kunna lita på att vi kommer att leverera och stötta dem. Det hade krävt skarpa och bindande formuleringar vilket nu saknas. Mycket på grund av bland annat USA, som motarbetat detta med kraft, säger Pär Holmgren. 

  • Det är beklagligt att klimattoppmötet inte heller lyckats leverera kring utfasningen av det fossila. Delarna av beslutet som berör själva utsläppsminskningarna är i princip bara upprepningar från COP26, med löften som världens länder misslyckats med att uppfylla i tid. Och precis som i Glasgow kunde länderna inte enas om det självklara faktum att vi måste fasa ut allt fossilt. Efter COP27 är vi sorgligt nog fortfarande långt ifrån att kunna uppnå 1,5-gradersmålet, säger Pär Holmgren. 

Bakgrund

COP27 är FN:s årliga klimatkonferens som ägt rum i Sharm el-Sheik, Egypten de senaste veckorna. Likt flera tidigare års klimattoppmöten förlängdes mötet för att förhandlingarna skulle hinna avslutas. Under natten till söndag 20 november kom resultatet från förhandlingarna.

Begreppet ”loss and damages”, att hantera förluster och skador, handlar om behovet av åtgärder och finansiering för att stötta återhämtning efter destruktiv klimatpåverkan, orsakad av antingen plötsliga naturkatastrofer (exempelvis cykloner, översvämningar och skogsbränder), eller långsamma effekter som torka eller ökenspridning. Ett viktigt krav inför COP27 har varit att parterna ska komma överens om att inrätta en ny finansieringsfacilitet/fond för att hantera förluster och skador. 

EU-parlamnetet, liksom andra progressiva krafter, har drivit på för att säkerställa att ytterligare finansiering, utöver finansieringen för anpassnings- och utsläppsminskningsåtgärder, kommer på plats. Finansieringen måste dessutom utformas som bidrag, så att inte utvecklingsländerna skuldsätts ytterligare. 

Inför klimattoppmötet tog EU-parlamentet, i ledning av ENVI-utskottet, fram en resolution som fastställer parlamentets gemensamma ståndpunkt kring klimatkonferensen, vilka frågor och vilken förändring som ska prioriteras.  För tredje året i rad var Pär Holmgren den Gröna gruppens huvudförhandlare av mandatet. 

 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.


Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde
Beata Thor