2023-09-13 12:27Pressmeddelande

Högre krav på flyget klubbas. Dalunde: På rätt väg, men inte framme

Jakop Dalunde i EU-parlamentetJakop Dalunde i EU-parlamentet

Idag har nya krav på flygets bränsleomställning klubbats. EU-parlamentet har godkänt lagstiftning om inblandning av hållbara flygbränslen, en reduktionsplikt för flyget. Detta är en av de sista delarna av EU:s klimatpaket Fit for 55.

Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde, medlem i transportutskottet, kommenterar:

  • Ska vi få ner våra utsläpp måste flygandet både minska kraftigt och bli fossilfritt. Det är bra att vi nu får på plats en reduktionsplikt för flyget, säger Jakop Dalunde. 

  • Vi gröna är stolta över att ha fått bort soja och palmolja från listan över hållbara bränslen. Dessutom har vi fått in en särskild kvot för elektrobränslen, som är det enda verkligt hållbara bränslen som finns, säger Jakop Dalunde.

  • Alternativa bränslen är dyrare än vanligt flygfotogen, därför kommer flyget nu att bli dyrare. Det kommer att flytta trafik till järnvägen, och därmed minska utsläppen, säger Jakop Dalunde.

Bakgrund

ReFuelEU Aviation antogs med 518 röster för, 97 emot och 8 nedlagda röster i kammaren.

Lagstiftningen syftar till att öka upptaget av hållbara flygbränslen i EU. Förslaget är en del av EU:s gröna giv, och ska bidra till att uppnå strategins mål om 90 procent minskade utsläpp i transportsektorn till 2050.

Minst två procent av allt flygbränsle måste vara fossilfritt och hållbart till 2025, en siffra som ska öka successivt till 70 procent år 2050. Lagstiftningen bestämmer också vilka flygbränslen som ska klassas som hållbara. Nu ska även den så kallde “höghöjdseffekten” börja rapporteras, som uppstår när flygplanet nått så högt att kondensstrimmor bildas och har minst lika stor klimatpåverkan som koldioxidutsläppen. 

EU-kommissionen beräknar att flygbolagens bränslekostnader kommer att öka med cirka 20 miljarder euro till 2050 till följd av regleringen. Det väntas leda till att priset på flygbiljetter ökar med omkring 8 procent till samma år, jämfört med basscenariot (ingen åtgärd). 

Kommissionen bedömer även att omkring 100 nya produktionsanläggningar för flyg-biobränsle kommer behövas för att tillgodose behovet av drivmedel. Det uppskattas skapa omkring 200 000 jobb inom unionen. 

Kommissionen uppskattar att regelverket kommer att leda till 60 procent minskade utsläpp inom flygsektorn till 2050. Flygsektorn stod 2017 för 3,8 procent av EU:s koldioxidutsläpp (höghöjdseffekten, åtminstone lika stor som CO2 utsläppen, ej medräknad), och för 13,9 procent av utsläppen i transportsektorn. 

Den nya lagen fastslår också att det som ska klassas som hållbara bränslen är syntetiska bränslen, vissa biobränslen gjorda av överskottsmaterial från skogsbruk och jordbruk, biologiskt avfall, alger, använd matlagningsolja och vissa djurfetter, liksom återvunnet flygbränsle framställt av gas eller använd plast.

Däremot inkluderas inte bränslen som framställts av foder och matgrödor eller av palm- och sojaprodukter.


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, energi, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Hon är även vice ordförande i Gröna Gruppen. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet och utskottet för transport och turism. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi, samt ersättare i utskottet för utrikesfrågor.


Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde (föräldraledig)
Beata Thor