2023-02-08 14:50Pressmeddelande

Grön framgång att EU lämnar energistadgefördraget

Jakop Dalunde och Pär Holmgren, EuropaparlamentarikerJakop Dalunde och Pär Holmgren, Europaparlamentariker

Grön framgång att EU lämnar energistadgefördraget

Dagens besked att Kommissionen föreslår att EU lämnar energistadgefördraget är en grön framgång och något vi miljöpartister drivit på länge, säger Pär Holmgren och Jakop Dalunde, Europaparlamentariker för Miljöpartiet. Energistadgefördraget ger energibolagen möjlighet att stämma länder för att deras klimatpolitik innebär att kolkraftverk måste avvecklas.  

 – Energistadgefördraget ger fossila bolag en hävstång för att hålla emot EU:s klimatpolitik. Därför är fördraget inte förenligt med vare sig EU:s klimatmål eller Parisavtalet. Det är inte en dag för tidigt om EU nu äntligen lämnar avtalet, säger Pär Holmgren (MP), Europaparlamentariker

 – Det kan såklart låta märkligt att kolgruvebolagens jurister kan stoppa hela den gröna omställningen, men det är tyvärr möjligt så länge vi är kvar i energistadgefördraget. Nu är det otroligt viktigt att Sverige och EU lämnar avtalet och jag förväntar mig att Sveriges regering stödjer förslaget i ministerrådet, säger Jakop Dalunde (MP), Europaparlamentariker

 

Bakgrund, detta är energistadgefördraget

Nästan alla EU:s medlemsländer, inklusive EU-kommissionen tillhör Energistadgefördraget. Avtalet ingicks efter Sovjetunionens fall med länder som Mongoliet, Uzbekistan och Kazakstan. Syftet med avtalet var både att skydda investeringar från väst i de nya och instabila demokratierna för att säkra energiförsörjningen, och även för att underlätta för investeringar i energisektorn i västeuropa. 

Fördraget innebär att energibolag kan stämma stater som gör deras investeringar olönsamma. När eventuella tvister behöver lösas kan det leda till skyhöga böter för stater och besluten kan inte överklagas. Framförallt har denna möjlighet används när ambitiösa länder vill gå längre än de privata bolagen i klimatomställningen. 

Det finns flera exempel på detta under de senaste åren. Bland annat stämde energibolagen RWE och Uniper den nederländska staten efter beslutet att avveckla all kolkraft till 2030. Totalt kräver de kompensation på nära en kvarts miljon euro från de nederländska skattebetalarna. Pengar som istället skulle kunna gå till investeringar i de miljontals solceller som krävs för att klara av omställningen när kolkraften läggs ner. I grannlandet Tyskland fick regeringen betala Vattenfall 25 miljarder kronor som motkrav för att bolaget skulle dra tillbaka sin stämningsansökan när landet höjde sina klimatambitioner. 

 

Källa kring dagens nyhet, kommissionen föreslår att EU lämnar energistadgefördraget: 

https://www.euronews.com/my-europe/2023/02/07/in-u-turn-brussels-recommends-eu-wide-exit-from-controversial-energy-charter-treaty 

 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, energi, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Hon är även vice ordförande i Gröna Gruppen. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet och utskottet för transport och turism. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi, samt ersättare i utskottet för utrikesfrågor.

Kontaktpersoner

Christian Valtersson
Policy & kommunikationschef
Christian Valtersson