2021-03-11 13:50Pressmeddelande

EU blir frihetszon för hbtqi-personer. Alice Bah Kuhnke kommenterar

Alice Bah Kuhnke framför EU-parlamentet.Alice Bah Kuhnke framför EU-parlamentet.

Idag beslutade EU-parlamentet att utnämna EU till en frihetszon för hbtqi-personer. Resolutionen markerar att det nu gått två år sedan den första polska resolutionen mot vad man kallat “hbtqi-ideologin” infördes. Sedan dess har  intoleransen och diskrimineringen mot hbtqi-personer ökat kraftigt i Europa. 

Alice Bah Kuhnke kommenterar segern:

  • Jag är oerhört glad att EU-parlamentet enats kring att EU ska vara en plats där hbtqi-personer kan leva fritt och utan förtryck. Ingen ska diskrimineras, hotas, misshandlas eller dödas på grund av vem man är. Det som pågår i bland annat Ungern och Polen står i rak motsats till vad vi enats om i EU-fördragen, nämligen de grundläggande fri- och rättigheterna för alla våra medborgare, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet och medlem i parlamentets interparlamentariska grupp för hbtqi-frågor.

  • Att utnämna EU till en frihetszon för hbtqi-personer är en viktig markering. Nu måste vi ta nästa steg mot de mörkerkrafter som försöker inskränka på människor grundläggande fri- och rättigheter. Jag kräver att EU:s regeringar ser till att alla har samma skydd mot diskriminering, oavsett vilket EU-land man befinner sig i. Vi måste också stoppa all utbetalning av EU-medel till de medlemsländer som inte lever upp till EU:s grundläggande värderingar. De ska inte ha en krona av skattebetalarnas pengar!

Bakgrund

Det är särskilt i Polen och Ungern som situationen förvärrats i takt med att de “hbtqi-fria zonerna” breder ut sig. Detta är kommuner och regioner som förklarat sig fria från så kallad hbtqi-ideologi eller har antagit regionala stadgar om familjerättigheter som diskriminerar ensamstående föräldrar och regnbågsfamiljer. Myndigheter i dessa områden uppmuntras dessutom att aktivt motarbeta hbtqi-personers inkludering och likabehandling i samhället.

I måndags stoppades dessutom Frankrikes statssekreterare för EU-frågor, Clément Beaune, under ett officiellt besök i Polen från att resa till en stad inom en av landets självutnämnda “hbtqi-fria zoner”.

Medan polska myndigheter hävdade att beslutet berodde på det känsliga hälsoläget har Beaune själv gett uttryck för att det nog snarare rörde sig om diskriminering mot honom som öppet homosexuell och kritisk till situationen i landet. Denna tes stärks av att det officiella besöket kunde genomföras i andra delar av landet som inte ingår i de “hbtqi-fria zonerna” utan problem.
Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.


Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde (föräldraledig)
Beata Thor