2022-04-05 15:55Pressmeddelande

Dalunde: Viktigt steg för en fortsatt stark utsläppshandel

Idag har EU-parlamentet ställt sig bakom att permanenta att 24 procent av överskottet på utsläppsrätter förs över till marknadsstabilitetsreserven. Utan det här beslutet hade nivån på hur stor del av överskottet som plockas bort från marknaden automatiskt halverats vid årsskiftet till 12 procent. Detta är avgörande för att upprätthålla ett högt pris på att släppa ut koldioxid och för att utsläppshandeln, EU:s viktigaste verktyg i klimatpolitiken, fortsätter vara ett funktionellt styrmedel. Jakop Dalunde, förhandlare för gröna gruppen i industriutskottet, kommenterar resultatet. 

 –  Utan det här beslutet hade vi sett en kraftig försvagning av EU:s klimatpolitik vid årsskiftet. Att vi nu lyckats få majoritet för att upprätthålla en stark utsläppshandel är en framgång och något vi fått igenom trots starkt motstånd från ytterhögern, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

 –  Detta var den svenska regeringens stora framgång när utsläppshandeln förhandlades förra gången, 2018, och kom att kallas för “The Swedish Proposal”. Nu har vi säkrat upp att The Swedish Proposal lever vidare och undviker att det byggs upp ett överskott av utsläppsrätter vilket hade dumpat priset, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker 

 

Bakgrund

Marknadsstabilitetsreserven för in utsläpprätter som inte använts under ett år i en reserv, för att säkra att det inte hamnar för många utsläpprätter på marknaden vilket i sin tur driver ner priset och innebär att utsläppsrättshandeln inte bidrar till att minska utsläppen från den handlande sektorn (sektorerna som innefattas av regelverket för utsläppsrättshandel, framförallt industrin och kolkraftverk). Innan MSR:en fanns var detta ett stort problem.

I lagtexten som den står fastställs att om utsläppsrätterna som återstår vid slutet av året överskrider 833 miljoner, så triggas MSR:en, och 12% av de totala numret utsläppsrätter i cirkulation förs in i reserven. Ett minimum av 100 miljoner utsläppsrätter måste även föras in i MSR:en varje år. MSR:en skapar även stabilitet åt andra håller - om antalet utsläppsrätter är färre än 400 miljoner utsläppsrätter, släpps 100 miljoner utsläppsrätter från reserven tillbaka ut i marknaden. Detta har dock aldrig hänt.

I ministerrådet drev Isabella Lövin på för en förbättring av utsläpprättshandeln och fick 2018 igenom en tillfällig förändring, fram till 2023, som betyder att intagstakten till MSR:en är 24%, och att ett minimum av 200 miljoner utsläppsrätter måste föras in i MSR:en varje år. Kommissionen föreslog i somras att göra den här förändringen permanent vilket nu ser ut att få EU-parlamentets stöd. 

Revideringen av utsläppshandeln är uppdelat i flera lagstiftningsprocesser. Jakop förhandlar för de gröna i ITRE och i TRAN om allt som handlar om utsläppshandeln, totalt fem olika lagstiftningsprocesser.

 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Christian Valtersson
Policy & kommunikationschef
Christian Valtersson