2022-05-12 08:24Pressmeddelande

Dalunde: Progressiv reform av utsläppshandeln ger hopp om klimatpolitik i linje med Parisavtalet

DescriptionDescription

Under onsdagen nåddes en överenskommelse om utsläppshandeln i Miljöutskottet. En kompromiss som höjer ambitionsnivåerna jämfört med EU-kommissionens förslag men som fortfarande innebär att den fria tilldelningen finns kvar alldeles för länge. Jakop Dalunde har varit en av den gröna gruppens förhandlare kring utsläppshandeln i EU-parlamentet under processen: 

 – Avgörande för att EU ska klara klimatmålen och leva upp till Parisavtalet är att mängden utsläppsrätter minskar i en tillräckligt hög takt. Uppgörelsen i Miljöutskottet väcker förhoppningar om att så kan bli fallet - men då är det avgörande att förslaget inte sänks av konservativa krafter i EU-parlamentet, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Uppgörelsen innebär att den totala mängden utsläppsrätter skulle minska mer och mer för varje år. Reformen utgår från en utsläppsminskning på 4,2 procent men skulle därefter räknas upp med 0,1 procent årligen. Det innebär en minskning av utsläppen från de sektorer som ingår i utsläppshandeln med 67 procent till 2030, klart ambitiösare än Kommissionens 61 procent. 

 – Vi gröna hade velat se en snabbare och mer ambitiös utfasning av den fria tilldelningen. Alldeles för många företag och industrier får sina utsläppsrätter gratis istället för att behöva betala för dem. Förkärleken för att fortsätta subventionera utsläppare har varit det stora problemet genom hela förhandlingarna och är så även i Miljöutskottets kompromiss, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Jakop Dalunde har förhandlat utsläppshandeln i både Transportutskottet och i Industriutskottet. I juni förväntas EU-parlamentet ta ställning till utskottens förslag.
Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Christian Valtersson
Policy & kommunikationschef
Christian Valtersson