2024-04-11 07:48Pressmeddelande

Bah Kuhnke: Hög tid att abort klassas som grundläggande rättighet i EU

Marta Lempart (polsk abortaktivist) och Alice Bah Kuhnke på väg till det polska parlamentet Sejmen. Marta Lempart (polsk abortaktivist) och Alice Bah Kuhnke på väg till det polska parlamentet Sejmen.

Idag röstar EU-parlamentet om en gemensam ståndpunkt i frågan om rätten till abort. Ledamöterna väntas enas om att kräva att rätten till abort ska ingå i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

På flera håll i EU är rätten till abort allvarligt hotad. Samtidigt sker viktiga framsteg för att säkra aborträtten på andra håll. Frankrike blev nyligen det första landet i världen att grundlagsskydda aborträtten och Finland har luckrat upp sin tidigare strikta abortlagstiftning. Den nya regeringen i Polen driver på för att stärka kvinnors rättigheter i landet efter många år av nedmontering.

EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke har arbetat aktivt med den polska aborträttsrörelsen, på plats i Polen och från Bryssel, under mandatperioden och drivit frågan om rätten till fria och säkra aborter i hela EU. Hon kommenterar dagens omröstning: 

  • Aborträtten kan inte tas för given! Tvärtom ser vi hur den urholkas, inskränks och undermineras. Inte  bara på andra sidan Atlanten utan även här och nu i EU. Att förvägras rätten till att ta beslut om sin egna kropp, är en kränkning av kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter och en form av könsbaserat våld. Det är hög tid att vi  följer Frankrikes goda exempel och grundlagsskyddar aborträtten i hela EU, säger Alice Bah Kuhnke. 

  • Vi vet att SD, som ju styr Sveriges regering i många viktiga frågor, är en del av den högerextrema rörelse som runt om i Europa, steg för steg försöker nedmontera kvinnors rättigheter. Det lär de även göra tydligt idag, när vi röstar om abortfrågan här i EU-parlamentet, säger Alice Bah Kuhnke. 

  • Under den gångna mandatperioden har jag tagit kampen för aborträtten vid varje tillfälle som getts, i varje rum. Jag har lyssnat till och krokat arm med kvinnorättskämpar  i allt från Polen och Ukraina till Ungern och Rumänien. Deras vittnesmål är fasansfulla. Runtom i Europa förvägras kvinnor rätten att bestämma över sina egna kroppar. Vissa av dem tvingas betala med sina liv, för att läkare inte vågar utföra livräddande vård i form av medicinska aborter. Detta måste få ett slut, säger Alice Bah Kuhnke.

  • Att vi idag kunde ena EU-parlamentet bakom tydliga krav på att erkänna rätten till säker och laglig abort som en grundläggande rättighet, och att inkludera rätten till säkra och lagliga aborter i EU:s rättighetsstadga, är en oerhört viktigt signal till EU:s medlemsstater. Jag hoppas att inte minst makthavare i Polen, Malta, Italien, Slovakien och Rumänien hörsammar detta och att EU-kommissionen och rådet agerar omedelbart, säger Alice Bah Kuhnke. 

 

Bakgrund

Det pågår en backlash mot feminismen och jämställdhetsarbetet i Europa. Välorganiserade högerkrafter har som mål att montera ned det jämställdhetsarbete som redan görs, och inskränka de rättigheter som kvinnorörelsen har kämpat för i århundraden. 

FN:s människorättskommitté erkänner inskränkningar i aborträtten som en överträdelse av rätten till privatliv. Enligt FN:s kvinnokommitté (CEDAW) är kriminalisering av abort en kränkning av kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter som utgör en form av könsbaserat våld.

Forskningen visar att det i länder med mindre restriktiva abortlagar genrellt utförs färre aborter än i länder med strika abortlagar.

I början av mars i år blev Frankrike det första landet i världen att grundlagsskydda aborträtten, efter ett initiativ 2022 från Melanie Vogel, senator för de franska gröna.

Polen, som länge varit Europas skräckexempel när det kommer till inskränkningar av aborträtten har nu fått en ny regering, som lovat att vidta åtgärder och presentera nya lagförslag för att stärka kvinnors rättigheter och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa, inklusive abort. En omröstning om förslag för att avkriminalisera abort sköts upp tidigare i år men förväntas komma upp för omröstning inom kort. 

På andra håll förvärras dock läget. Malta har EU:s striktaste abortlagar (ett de facto förbud) och medicinsk abort är olagligt i Slovakien och Ungern. Försök att ytterligare begränsa aborträtten har genomförts i både Slovakien och Ungern under mandatperioden. 

I länder som Italien, Slovakien och Rumänien är tillgången till abort begränsad, eftersom en majoritet av ländernas gynekologer vägrar att utföra aborter med hänvisning till samvetsfrihet. 

Ukrainska flyktingar som kommit till EU efter invasionen har haft begränsad tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård i flera medlemsländer, bland annat i Polen och Slovakien. 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, energi, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Hon är även vice ordförande i Gröna Gruppen. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet och utskottet för transport och turism. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi, samt ersättare i utskottet för utrikesfrågor.


Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde (föräldraledig)
Beata Thor
Christian Valtersson
Policy- och kommunikationschef
Christian Valtersson