2021-12-09 07:32Pressmeddelande

Alice Bah Kuhnke presenterar ny kartläggning av antifeminism och hbtqi-motstånd i Sverige

Idag presenterar Alice Bah Kuhnke en ny rapport som kartlägger svenska aktörer inom antifeminism och HBTQI-motstånd. Rapporten är författad av Ulrika Westerlund, med lång erfarenhet av att arbeta med hbtqi-frågor, diskrimineringsfrågor och rättighetsfrågor. 

Högerkonservativa rörelser, som ofta kallas anti-genus-rörelser, växer sig allt starkare runt om i Europa. Det är ett väldokumenterat faktum som många civilsamhällesorganisationer och politiker känner till, oroar sig över och mobiliserar mot. Att exakt samma krafter, också verkar i Sverige, är tyvärr inte lika känt. 

Kartläggning som nu presenteras är den första i sitt slag, och visar att det finns många svenska aktörer - till exempel kristna konservativa organisationer och församlingar; medieplattformar och organisationer inom den yttersta extremhögern - som i olika hög utsträckning aktivt motarbetar feminism, hbtqi-rättigheter, genuspedagogik, jämställdhetsarbete och rätten till abort. 

Ulrika Westerlund och Alice Bah Kuhnke kommenterar:

  • På europeisk nivå har organisationer som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kartlagt de högerkonservativa rörelserna, men Sverige har som land inte varit fokus för dessa studier. Den här kartläggningen är den första i sitt slag och och visar att allt större fokus inom den svenska anti-genus-rörelsen riktas mot hbtqi-frågor, och särskilt transpersoners rättigheter - men också mot till exempel genuspedagogik på förskolor och genusvetenskap, säger Ulrika Westerlund. 

  • Det som sker i Polen, Ungern och i andra delar av Europa och världen, sker inte i ett vakuum. Rapporten visar tydligt att de krafter som finns i Europa, som motarbetar jämställdhet, ifrågasätter aborträtten och nedmonterar hbtqi-personers rättigheter breder ut sig i Sverige i allt snabbare takt. Det är allvarligt, och vi måste göra motstånd, säger Alice Bah Kuhnke.

Kartläggningen “Swedish Anti-Gender Movements” presenteras torsdagen 9:e december på ett lanseringsevenemang i Stockholm. Deltar gör Neil Datta, generalsekreterare för EPF, som studerat anti-genus-rörelser på europeisk nivå. Evenemanget är exklusivt för inbjudna gäster. Vid intresse finns möjlighet att delta och ställa frågor. 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde
Beata Thor