2021-11-09 09:54Pressmeddelande

Alice Bah Kuhnke på COP26: Ge urfolken plats

Alice Bah Kuhnke sitter i en fotölj med händerna knäppta och tittar in i kameran med allvarlig blick, i EU-parlamentet.Alice Bah Kuhnke i EU-parlamentet.

Världens urfolk är bland de som drabbas hårdast av klimatförändringarna. I årtusenden har urfolken stått för ett ansvarsfullt och hållbart nyttjande av mark och naturresurser världen över. Politiken har länge ignorerat urfolkens varningar, blundat för den kunskap och unika kompetens de besitter. 

På klimattoppmötet COP26 i Glasgow ska världen försöka enas om en väg framåt för att bromsa klimatförändringarna och säkra den gröna omställningen. Ändå fortsätter urfolken förvägras den rättmätiga delaktighet de förtjänar i utformningen av miljö- och klimatpolitiken.

Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för miljöpartiet och tidigare svensk sameminister är på plats på mötet i Glasgow och kommenterar: 

  • Makthavare från hela världen är här i Glasgow och säger sig vara beredda att lyssna och redo för handling. Men vilka är det som får komma till tals runt förhandlingsborden? Världens urfolk har förvaltat stora delar av vår natur, levt i en hållbar balans med sina omgivningar och skyddat ekosystem i tusentals år. De besitter unik expertis och ändå ges de sällan plats vid förhandlingsbordet när det väl kommer till kritan, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

  • Utan klimaträttvisa, ingen hållbar omställning. Att urfolken är delaktiga i klimatarbete är helt centralt. Med delaktighet menar jag inte att de ska behöva stå utanför möteslokalerna med megafoner eller bara bjudas in som talare. Urfolkens representanter ska vara med och förhandla. Idag finns en sådan representation i vissa länders förhandlingsdelegationer men den delaktigheten måste säkerställas av alla, säger Alice Bah Kuhnke.

  • Sen Parisavtalet slöts för sex år sedan har över 1000 miljö- och markrättsaktivister mördats enligt Global Witness. Bland dem tillhörde var tredje person ursprungsbefolkningen. Dessa vidriga siffror visar verkligen hur världen sviker de som kämpar allra hårdast för att skydda vår planet, våra ekosystem och och vår miljö för kommande generationers skull. Vi måste stärka urfolkens inflytande i klimatpolitiken, ge dem utrymme att bidra med sin unika kunskap och lyssna på deras rekommendationer, säger Alice Bah Kuhnke på COP26 i Glasgow.  

Seminarium om klimaträttvisa för samer på COP26
Idag står Alice Bah Kuhnke värd för ett seminarium i Glasgow som kommer med fokus på samers perspektiv på klimaträttvisa. Det blir ett samtal om vilken plats samer får i klimatförhandlingarna med Åsa Össbo, forskare vid Várdduo-Centrum för samisk forskning, Gunn-Britt Retter, chef för Arktiska och Klimatutskottet i Samerådet och Lasse Eriksen Bjørn, projektledare vid Arktiska och klimatutskottet i Samerådet för kapacitetsbyggande för Samiska ungdomar inom klimatfrågor samt öka samiska deltagandet i IPCAP. 

Välkomna att delta den 9 November 2021 kl.13.00-14.30 (GMT). 

Fysiskt deltagande: Chapel Room, Green Hub, Reinfield Training & Conference Centre, 260 Bath Street, Glasgow , G2 4JP, United Kingdom.

Eller digitalt: https://www.facebook.com/events/2704479229857876?ref=newsfeed


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.