2023-01-17 11:38Pressmeddelande

Alice Bah Kuhnke kommenterar det svenska EU-ordförandeskapet

Idag presenterade Sveriges statsminister Ulf Kristersson de svenska prioriteringarna under EU-ordförandeskapet i Europaparlamentet i Strasbourg.

Miljöpartiets Europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke var på plats och deltog i debatten som går att se i efterhand här.

Alice Bah Kuhnkes kommentarer på Ulf Kristerssons tal: 

  • Kristerson skryter om Sveriges gröna omställning i EU-parlamentet, men de företag som leder omställningen vittnar om att hans regering förstör förutsättningarna för att den ska genomföras. Han fortsätter med vad som blivit ett signum för hans regering - säga en sak och gör en annan, säger Europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke

  • Han pratade om satsningar på miljön och klimatet men halverar miljöbudgeten. Han säger sig prioritera försvaret av rättsstatens principer, men samarbetar med de högerextremister som utgör det största hotet mot just dom principerna, säger Alice Bah Kuhnke.  

  • Trots att Ulf Kristersson före valet menade att Sverigedemokraterna är olämpligt att samarbeta med på grund av deras klimatpolitik, har han idag gett dem direkt inflytande över både Sveriges och EU:s klimatpolitik, det är djupt oroväckande med tanke på det svenska ordförandeskapet, säger Alice Bah Kuhnke. 

  • Sveriges statsminister menar att högerextremismens politiska inflytande är priset man får betala för att få makt. Den högervåg vi ser runt om i EU möjliggörs allt för ofta av just konservativa och liberaler, säger Alice Bah Kuhnke.
     

Alice finns tillgänglig för ytterligare kommentarer.


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, energi, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Hon är även vice ordförande i Gröna Gruppen. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet och utskottet för transport och turism. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi, samt ersättare i utskottet för utrikesfrågor.

Kontaktpersoner

Thea Hambleton
Pressekreterare för Alice Bah Kuhnke
Thea Hambleton