2022-10-20 12:30Pressmeddelande

Alice Bah Kuhnke - Sveriges mest inflytelserika EU-parlamentariker

Alice Bah Kuhnke talar i EuropaparlamentetMathieu CUGNOT © European Union 2022

Enligt organisationen EUmatrix.eu som årligen mäter EU-parlamentarikernas politiska inflytande är det Miljöpartiets Alice Bah Kuhnke som toppar listan av svenska parlamentariker. Hon hamnar på plats 114 av 705, runt 450 placeringar över Centerpartiets Emma Wiesner och nästan 500 placeringar över Kristdemokraternas Sara Skyttedal. 

Alice kommentarer om mätningen

  • Som folkvald politiker är det förstås glädjande att få svart på vitt att det arbete jag utför faktiskt får effekt. Men världen brinner, bokstavligt och bildligt och det betyder därför väldigt lite för mig att vara Sveriges mest inflytelserika parlamentariker. säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet. 

  • Vi som förstår allvaret i den klimatkris vi befinner oss i, oavsett vilket parti vi tillhör, måste skaffa oss större inflytande. Att vi därtill, i allt fler EU-länder, ger högerextrema och klimatförnekande politiker makt, tar glansen från denna bedömning. Jag måste jobba ännu bättre och hårdare,säger Alice Bah Kuhnke. 

  • Det är dock anmärkningsvärt att Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ligger i botten. Trots deras höga tonläge är det tydligt att det är mycket prat men lite verkstad från deras sida, säger Alice Bah Kuhnke. 

Bakgrund 

Mätningen i sin helhet finns här och bygger på en sammantagen bedömning av nedan faktorer:

  • Ledarskap: Politiska poster inom EU-parlamentet eller inom partigruppen såsom utskottsordförande.

  • Lagstiftning: Ansvar för lagstiftningsakter och resolutioner.

  • Prestation: Närvaro vid omröstningar och hur ofta man röstar med sin partigrupper och vinner omröstningar.

  • Nätverk: Tid som EU-parlamentariker, erfarenhet och band till nationella regeringar

Listan över svenska EU-parlamentariker:
114 Alice Kuhnke (MP)
129 Heléne Fritzon (S)
146 Karin Karlsbro (L)
178 Tomas Tobé (M)
278 Abir Al-Sahlani (C)
314 Evin Incir (S)
368 Jakop Dalunde (MP)
423 Malin Björk (V)
430 Jessica Polfjärd (M)
478 Erik Bergkvist (S)
495 Pär Holmgren (MP)
517 Charlie Weimers (SD)
520 Arba Kokalari (M)
522 Ilan De Basso (S)
529 Jörgen Warborn (M)
577 Emma Wiesner (C)
588 Peter Lundgren (SD)
603 David Lega (KD)
606 Sara Skyttedal (KD)

Alice kommenterar gärna mätningen vidare.

 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Thea Hambleton
Pressekreterare för Alice Bah Kuhnke
Thea Hambleton