2021-08-20 06:25Pressmeddelande

World Pride idag: Alice Bah Kuhnke värd för konferens i Malmö om hbtqi-personer på flykt

Alice Bah Kuhnke i EU-parlamentet. Alice Bah Kuhnke i EU-parlamentet. © European Union 2021 - Source : EP/PB

Idag står Alice Bah Kuhnke värd för konferensen “Refugees, Borders & Immigration Summit” som äger rum i Malmö inom ramen för World Pride.

Konferensen är en plattform för att främja samtal mellan olika samhällsaktörer, från aktivister, organisationer och politiker till människor med egna erfarenheter av flykt och förtryck. Tillsammans med Ulrika Westerlund kommer Alice att föra samman människor från hela världen för att tala om olika aspekter av flykt, migration och asylprocesser, med fokus på hbtqi-personers särskilda utsatthet. 

Samkönade relationer är kriminaliserade i hela 69 länder i världen och i sex länder är det förenat med dödsstraff. Detta står i direkt strid med i EU:s gemensamma värderingar och fördrag. Hbtqi-rättigheter är mänskliga rättigheter. 

Alice Bah Kuhnke kommenterar: 

  •  Ingen ska hotas till döden och tvingas fly på grund vem man är eller vem man älskar. Ändå är det verkligheten för hbtqi-personer runtom i världen. Faran är inte över när de lämnat hemlandet, våldet och trakasserierna fortsätter ofta under flykten. Och eftersom respekten för hbtqi-rättigheter i Europa också varierar kan inte heller ett rättvist och inkluderande bemötande garanteras när hbtqi-personer på flykt passerat EU:s gränser. Detta är oacceptabelt, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

  • Vi har ett enormt arbete framför oss för att tillgodose hbtqi-personers specifika behov på flykt. Vi måste dels säkerställa att de inte diskrimineras, och se till att deras säkerhet garanteras genom hela asylprocessen, vilket jag kämpar för i EU-parlamentet. Men grunden till allt engagemang och politiskt arbete är dialog. Därför är jag oerhört glad och stolt över att få leda denna konferens tillsammans med Ulrika Westerlund. Vi ska lyssna och säkerställa delaktighet i dessa processer, säger Alice Bah Kuhnke.

  • World Pride är ett fantastiskt tillfälle för dialog, att lyssna och lära sig, men också att ta till sig av den samlade kompetens och de erfarenheter som kommer finnas på plats, för att sen kunna gå vidare i kampen för hbtqi-personers rättigheter, bland annat på flykt, säger Alice Bah Kuhnke.

Bakgrund:  

World Pride 2021 äger rum i Köpenhamn och Malmö mellan 12 - 22 augusti. 

Mer info om konferensen kring hbtqi-personer på flykt, migration och gränser, som Alice leder: https://copenhagen2021.com/human-rights/refugees-borders-immigration-summit/ 

Tillfällig presskontakt:
Thorgny Arwidson
+46 73 905 65 11
thorgny.arwidson@mp.se


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.