2021-05-04 09:49Pressmeddelande

Utsläppshandeln når 50 euro per ton. Jakop Dalunde “Makalös utveckling - nu stänger vi de sista kolkraftverken”

DescriptionDescription

EU:s enskilt viktigaste instrument i klimatpolitiken är utsläppshandeln. I julas nådde priset för utsläpp av koldioxid det dåvarande rekordet på 30 euro per ton koldioxid. Några veckor senare steg priset till 35 euro per ton koldioxid. I februari nådde handeln den historiska nivån 40 euro per ton. 

För första gången någonsin kostar det nu 50 euro att släppa ut ett ton koldioxid. 

Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna kommenterar:

  • Kolets tid är förbi. Ännu en gång når vi en all-time high för priset att elda kol i Europa. Den fossila erans dagar är räknade. Det är en makalös utveckling på bara några få månader, säger Jakop Dalunde.

  • Men mer behöver göras för att skynda på avvecklingen av den fossila energin. I sommar ska EU-kommissionen presentera sitt förslag på revidering av utsläppshandelssystemet. Det är dags att höja minskningstakten av antalet utsläppsrätter, inkludera ännu fler fossila sektorer och slopan den fria tilldelningen säger Jakop Dalunde.

Bakgrund, det här är EU:s utsläppshandelssystem
Utsläppshandeln, EU ETS,  är den europeiska motsvarigheten till en koldioxidskatt, men istället för en skatt på utsläpp är det ett handelssystem. Det fungerar så att EU har begränsat hur många utsläppsrätter det finns, det vill säga hur mycket koldioxid som får släppas ut av industrin och energiproducenterna. Utsläppsrätterna auktioneras därefter ut till industrin och energiproducenter, vilket gör att det är marknaden själv som sätter priset. Därefter kan aktörerna själva köpa och sälja utsläppsrätterna på en marknad. 

Jakop Dalunde var de grönas förhandlare i EU-parlamentet  under förra reformen av utsläppshandelssystemet. 

Mer information om EU:s handel med utsläppsrätter: https://jakopdalunde.se/swedish-proposal-vad-har-hant-och-varfor-ar-det-sa-dyrt-att-kopa-utslappsratter/?fbclid=IwAR0RDvzXJCyi9PXTO4-FGiR9Rr_70qsNy0qDdFSd1jMjepy7Ehq3Qp5z5UI 

Om den senaste prishöjningen: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-04/carbon-permits-hit-record-50-euros-on-tighter-pollution-rules 

Kontakt:
Joakim Söder
Pressekreterare
Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet
+46-737 86 29 13
Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder
Pressekreterare för Pär Holmgren
Joakim Söder