2022-03-01 16:23Pressmeddelande

Så vill ett enat EU-parlament stötta Ukraina. Jakop Dalunde (MP): "Historiskt"

Jakop Dalunde (MP) vid dagens manifestation utanför EU-parlamentetJakop Dalunde (MP) vid dagens manifestation utanför EU-parlamentet

Idag har EU-parlamentet röstat igenom en resolution som kraftfullt fördömer Rysslands invasion av Ukraina, och Belarus inblandning i denna Resolutionen betonar att EU-parlamentet står i solidaritet med det ukrainska folket. Vidare kräver EU-parlamentet bland annat att avsevärt minska EU:s beroende av rysk olja och gas, att sanktionerna mot Ryssland skärps ytterligare och att Ukraina ska beviljas status som kandidatland till EU. 

Under tisdagen deltog även Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj via videolänk på det extrainsatta plenarsammanträdet med anledning av invasionen. 

Resolutionen röstades igenom med en överväldigande majoritet: 637+/13-/26ab

Kommentarer från Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker och ersättare i utrikesutskottet: 

- President Zelenskyjs tal i kammaren idag var väldigt starkt. Responsen visar på att EU-parlamentet står enat med Ukraina och det ukrainska folket. Rysslands invasion är en attack på alla de grundläggande rättigheter och värden som en demokrati bygger på, säger Jakop Dalunde.

- EU-parlamentet enades idag om en historisk resolution i solidaritet med det ukrainska folket. Vi fördömer i allra starkaste ordalag den ryska invasionen och kräver att avsevärt minska EU:s beroende av rysk olja och gas. Vi kräver att Nord Stream 2 stoppas permanent och att allt samarbete inom kärnenergiområdet upphör, säger Jakop Dalunde.

- EU måste lyssna till vad Ukrainas regering ber om. Ukraina är en del av Europa, men de borde även bli en del av den Europeiska Unionen. Det är dags att påbörja den processen. Putin kan inte splittra oss.i. Ukraina vill vara en del av den europeiska gemenskapen, medan Putin vill skapa en lydstat. Det kan vi aldrig acceptera. Så snart Ukraina lever upp till EU:s kriterier bör de kunna få bli en del av Unionen, säger Jakop Dalunde.

Bakgrund

EU-parlamentet röstade idag, tisdagen den 1 mars 2022, igenom en resolution som i starkast möjliga ordalag fördömer Rysslands olagliga, oprovocerade och orättfärdiga militära aggression och invasion av Ukraina. Parlamentet betonar även Belarus medverkan till aggressionen, och kräver att Ryssland omedelbart och villkorslöst drar tillbaka alla militära styrkor från Ukraina. Parlamentet tar i resolutionen även kraftigt avstånd från den ryska retoriken om eventuell användning av massförstörelsevapen. 

EU-parlamentet betonar i resolutionen att särskild vikt ska läggas vid utsatta grupper, minoriteter, kvinnor och barn eftersom de drabbas särskilt hårt i konflikter och är i särskilt behov av skydd och stöd. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att tillhandahålla ytterligare humanitärt katastrofbistånd till Ukraina. 

Parlamentet välkomnar kommissionens och medlemsländernas åtagande att aktivera direktivet och tillfälligt skydd för att ge alla flyktingar från Ukraina omedelbar tillgång till skydd. Vidare uppmanar resolutionen kommissionen att inrätta en solidaritetsmekanism för att omplacera flyktingar som anlänt till grannländer som Polen, Ungern, Rumänien och Slovakien till andra medlemsstater, och efterlyser ett stopp för återvändandeinsatser till Ukraina. Ukrainska medborgare och studenter som sedan tidigare befinner sig i EU ska få förlängt visum inom EU. 

Parlamentet kräver i resolutionen att importen av olja och gas ska begränsas och att nya EU-investeringar i Ryssland och ryska investeringar i EU ska förbjudas. Resolutionen kräver också att alla ryska banker ska blockeras från det europeiska finansiella systemet, och stängas av från SWIFT. Vidare kräver resolutionen också en snabbare omställning till ren energi för att minska vårt beroende av ryssland. Parlamentet välkomnar den tyska regeringens beslut att tillfälligt stoppa Nord Stream 2, men begär att gasledningen ska stoppas permanent. Man uppmanar även medlemsstaterna att upphöra med allt samarbete med Ryssland på kärnenergiområdet, i synnerhet med Rosatom.

Parlamentet uppmanar EU och EU:s medlemsländer att fortsätta ge ekonomiskt och finansiellt stöd till Ukraina.Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att identifiera ytterligare sätt att stödja Ukraina inom ramen för den europeiska fredsfaciliteten och uppmanar medlemsstaterna att påskynda tillhandahållandet av defensiva vapen till Ukraina för att möjliggöra självförsvar. 

Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att arbeta för att bevilja Ukraina status som kandidatland.

Hela resolutionen här: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2022-0123_SV.pdf 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde
Beata Thor