2021-11-17 07:10Pressmeddelande

Så ska EU:s viktigaste omställningsverktyg vässas: Jakop Dalunde tar helhetsgrepp om utsläppshandeln som transport- och industriförhandlare

Jakop DalundeJakop Dalunde

Nu står det klart att Jakop Dalunde blir den Gröna gruppens förhandlare för reformen av utsläppshandeln, i industriutskottet och men även transportutskottet. Totalt är Jakop Dalunde nu förhandlare i sex olika ärenden gällande utsläppshandeln fördelat på de två utskotten. 

Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna och den Gröna gruppens förhandlare för utsläppshandeln i både transport- och industriutskottet kommenterar: 

  • Världens ledare lyckades inte enas om något globalt koldioxidpris på COP26 i Glasgow. Vi får inte låta oss nedslås - inom EU-systemet har vi enorma möjligheter att snabba på den gröna omställningen. Genom att höja priset på utsläpp i Europa, kan vi gå före. Får vi dessutom på plats klimattullar för unionen har vi chans att sporra fram en snabbare omställningstakt i resten av världen, säger Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

  • Vi behöver få till ett riktigt skarpt verktyg nu som tar ett helhetsgrepp. Jag är glad över att ha fått den gröna gruppens förtroende att också leda förhandlingarna i transportutskottet. Vi måste gå mycket längre än vad EU-kommissionen föreslagit och exempelvis slopa den fria tilldelningen till flyget helt och hållet. Det är dags att flygbolagen betalar för alla sina utsläpp och på så vis hela sin klimatpåverkan. Bara då blir incitamenten tillräckligt starka för en snabb omställning och samtidigt ger vi en skjuts åt klimatvänliga transportmedel som tåget, säger Jakop Dalunde.

  • Även sjöfarten måste in i utsläppshandeln. Det är inte rättvist att de mest klimatskadliga, långväga sjötransporterna ska få tiotals miljoner i utsläppsrätter gratis, medan svenska skeppare, som mest kör inom EU, måste betala för alla sina utsläpp. Jag kommer jobba för att samma spelregler ska gälla för alla, säger Jakop Dalunde. 

Bakgrund 

EUs utsläppshandel, EU ETS, fungerar så att företag i energisektorn och i industrin, till exempel företag inom stålproduktion och pappersmassa, måste köpa eller tilldelas utsläppsrätter för att få släppa ut koldioxid. Med ett högt pris på utsläppsrätter blir det därmed dyrt att släppa ut mycket koldioxid, vilket skapar ett starkt incitament att ställa om. Ett högt pris på koldioxid är därför ett effektivt sätt att hindra koldioxidutsläpp. Länge hade utsläppshandeln marginell betydelse för den gröna omställningen, då priset var på tok för lågt, men vid den senaste revisionen, som Jakop Dalunde var med och förhandlade fram, lyckades Miljöpartiet i EU-parlamentet och genom regeringen få igenom “The Swedish Proposal” som varit avgörande för att driva upp priset rejält och göra utsläppshandeln till ett skarpare verktyg.

Revideringen av EU.s utsläppshandel ETS är en del av kommissionens stora klimatsatsning, reformpaketet “Fit For 55”. Namnet avser EU:s mål om 55 procent utsläppsminskning till 2030. I princip all EU-lagstiftning inom energi, transporter, miljö och klimat är uppe på bordet för omförhandling, en process som kan ta 1-3 år från det att kommissionens förslag presenteras till att lagstiftningen klubbas av Ministerrådet och EU-parlamentet. 

Inom EU ETS ansvarar Jakop Dalunde nu för filerna som kopplar till sjöfarten, luftfarten, revideringen av marknadsstabiliseringsreserven (MSR) och kompensationssystemet för och minskning av koldioxidutsläpp från internationell luftfart (CORSIA). 

Inför kommissionens förslag tog Miljöpartiet fram en egen rapport i samarbete med Carbon Market Watch där vi presenterar hur vi vill förbättra EU:s utsläppshandel ETS.  


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde och tf pressekreterare Pär Holmgren
Beata Thor