2022-07-12 08:51Pressmeddelande

Pär Holmgren: Sanningen måste få komma fram om det svenska skogsbruket

Pär Holmgren, bild från skogsresanPär Holmgren skogsresan

Tidigare TV-meteorologen och EU-parlamentarikern Pär Holmgren lanserar nu YouTube-serien Skogsresan, där Pär på en resa genom Sverige besöker olika svenska skogar, skogsplantage och kalhyggen. I en serie avsnitt träffar Pär skogsbiologer, skogsbrukare och experter som Sebastian Kirppu, Mikael Karlsson, Rebecka Le Moine, Johan Litsmark och Leif Öster. Serien undersöker vilka vägar framåt som finns för att ställa om det svenska skogsbruket och göra det både långsiktigt hållbart och lönsamt för skogsägare att ta ansvar för den biologiska mångfalden i skogen. 

 – Skogen är en viktig del i klimatomställningen och utan att förstå hur vi hanterar den på rätt sätt riskerar vi att inte nå våra klimatmål. Just nu befinner vi oss i ett läge där storskalig kalavverkning lett skogen in i en kris som både resulterar i artdöd och ökade CO2-utsläpp, säger Pär Holmgren

 – Mina möten med skogsbiologer, skogsbrukare och experter har givit mig en större insikt i hur man kan bruka skogen på ett långsiktigt hållbart sätt som samtidigt gör det lönsamt för skogsägare att ta ansvar för den biologiska mångfalden i skogen, säger Pär Holmgren  


Se första avsnittet av Skogsresan med Pär Holmgren på YouTube eller Facebook


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet samt ersättare i utskottet för transport och turism.


Kontaktpersoner

Christian Valtersson
Policy & kommunikationschef
Christian Valtersson