2021-02-25 07:00Pressmeddelande

Pär Holmgren: EU måste göra sig redo för omfattande klimatförändringar

Idag har EU-kommissionen och vice ordförande Frans Timmermans presenterat EU:s nya klimatanpassningsstrategi. En strategi vi gröna  har höga förväntningar på. Att göra samhället motståndskraftigt mot översvämningar, extremväder och havsnivåhöjningar samtidigt som vi gör oss redo för att möta ett ökande antal klimatflyktingar, är en central fråga i klimatpolitiken. 

 - Samtidigt som vi ska fortsätta att minska de skadliga klimatutsläppen måste vi också minska de negativa effekterna av det oundvikliga - det vill säga den negativa klimatpåverkan som inte kan undkomma på grund av utsläpp som redan gjorts. Därför är klimatanpassningsarbetet en väldigt viktig del av klimatpolitiken både lokalt, nationellt, i EU och i vårt internationella samarbete, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

 - Ambitionsnivån är det inget fel på men strategin är som att komma hem från Ikea med ett paket som saknar skruvar, muttrar och en instruktion. Strategin saknar i stort sett bindande mål eller tvingande formuleringar.  Det är ytterligare en strategi från EU med goda ambitioner, som riskerar att bli en pappersprodukt, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

Miljöpartiet är också kritiska mot bristen av globala perspektiv och bristen på jämställdhetsperspektiv. Enligt strategin riskerar uppemot 70 miljoner människor från Afrika söder om Sahara drivas på flykt på grund av klimatförändringar under de kommande 30 åren och strategin medger även att klimatförändringarnas konsekvenser inte är könsneutrala. Trots det beskriver strategin endast historiskt gjorda satsningar samt redan befintliga åtaganden och program istället för att ta tillfället i akt att presentera ny politik. 

 - Klimatkrisen känner inga geografiska gränser och slår hårdast mot de människor runtom i världen som redan är mest utsatta, men som har släppt ut minst. Extrem torka, översvämningar och orkaner förekommer särskilt i det globala syd. Jag hade förväntat mig att kommissionen skulle vara ännu tydligare med det globala perspektivet och komma med nya besked i de här frågorna, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker. 

 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Christian Valtersson
Policy & kommunikationschef
Christian Valtersson