2022-04-01 10:34Pressmeddelande

Nya krafttag för lagliga aborter i Polen. Alice Bah Kuhnke kommenterar från Warszawa.

Marta Lempart och Alice Bah Kuhnke på väg till Sejm. Marta Lempart och Alice Bah Kuhnke på väg till Sejm.

Torsdagen 31 mars lämnade den polska abortrörelsen, i ledning av Strajk Kobiet in 201 735 namnunderskrifter till det polska parlamentet . Syftet med namninsamlingen är att genom ett medborgarinitiativ tvinga parlamentet i Polen, Sejm, att återigen ta ställning till legaliseringen av abort.

Alice Bah Kuhnke var på plats i Warszawa och gick med till parlamentet när namninsamlingen överlämnades.

  • Det är en ära att få stå sida vid sida med dessa modiga kvinnor som outtröttligt kämpar för den grundläggande mänskliga rätten till abort. Förbudet mot abort i Polen, som fattades 2020 är oacceptabelt, säger Alice Bah Kuhnke.

  • Jag har talat med representanter från polska kvinnorättsorgansiationer som till och med kallar abortförbudet för regeringens tortyr av polska kvinnor och jag kan inte annat än att hålla med. De senaste månaderna har det kommit flera vittnesmål om kvinnor som avlidit till följd av nekade aborter. Många polska läkare och gynekologer är rädda för att straffas och vet inte hur lagstiftningen verkligen ser ut idag. Det innebär att de inte ens vågar utföra de aborter som fortfarande är lagliga, exempelvis när en kvinnas liv är i fara, säger Alice Bah Kuhnke.

Marta Lempart, grundare till kvinnostrejksorganisationen Strajk Kobiet och talesperson för initiativet kommenterar:

  • Att parlamentet nu tvingas behandla vårt lagförslag kommer att ge oss möjlighet att kontrollera vilka parlamentsledamöter som verkligen står på kvinnors sida och kommer att rösta för laglig abort. De beslut de fattar när de röstar om vårt lagförslag kan visa sig vara en värdefull ledtråd för kvinnor när det kommer till att ta ställning i det kommande valet. Vi kommer att se om parlamentsledamöter är medvetna om att deras politiska beslut påverkar kvinnors liv och hälsa, och att den nuvarande anti-abortlagen i Polen dödar polska kvinnor istället för att skydda dem, säger Marta Lempart, grundare till organisationen Strajk Kobiet. 

  • Det är oerhört viktigt att protestera, men samtidigt måste vi också använda de juridiska verktyg som finns till vårt förfogande. Vi är mer hoppfulla denna gång. Det folkliga stödet för abort har ökat till 69 procent de senaste året, samtidigt som stödet för regeringen minskar, säger Marta Lempart.

Bakgrund

Detta är det tredje försöket i ordningen de senaste fem åren för att få till stånd en debatt om abortfrågan i det polska parlamentet, i syfte att legalisera abort i Polen. Ett medborgarinitiativ i Polen tvingar Sejm, det polska parlamentet att behandla frågan igen och läggs inte ned i slutet av en mandatperiod utan överförs till nästa om det inte hunnit avslutas. 

22 oktober 2020 fattade (den politiskt tillsatta) författningsdomstolen i Polen ett beslut om att rätten att göra abort på grund av svåra fosterskador strider mot den polska grundlagen. Efter beslutet tillåts enbart abort om kvinnor utsatts för incest, våldtäkt eller om kvinnans liv är i fara. Tidigare har det varit tillåtet med abort på grund av fosterskador - något som efter beslutet anses vara emot konstitutionen. 2017 genomfördes ungefär 98 procent av alla lagliga aborter i Polen på grund av svåra fosterskador. Den här begränsningen innebär med andra ord ett totalförbud.

När lagförslaget presenterades påbörjades de största demonstrationerna i Polen i modern tid. Det stoppade tillfälligt lagförslaget från att läggas fram - men den 27:e januari 2021, tre månader efter författningsdomstolens dom, publicerade regeringen författningsdomstolens utslag, vilket betyder att abortförbudet nu kan anses vara lagligt bindande.

I samband med författningsdomstolens dom och de enorma protesterna, röstade EU-parlamentet igenom en resolution. Resolutionen fördömde kraftfullt inskränkningen av tillgång till säkra och lagliga aborter i Polen. Dessutom kritiserades även det sätt som rättsstatsprincipen urholkas i Polen och EU-parlamentet betonade även olagligheten i den politiskt tillsatta konstitutionella domstolen. EU-parlamentet välkomnade genom resolutionen att EU:s budget ska villkoras mot att medlemsländer ska respektera rättsstatens principer och uppmanade även kommissionen att utvidga det pågående artikel 7-förfarandet till att omfatta den senaste tidens utveckling.

21 november 2021 följde parlamentet upp med ytterligare ett fördömande av abortförbudet i Polen efter att en trettioårig gravid kvinna dött av septisk chock eftersom hennes läkare, på grund av restriktionerna för lagliga aborter med därav följande hämmande verkan på läkarkåren i Polen, inte utförde en livräddande abort på henne, utan i stället väntade på att fostret skulle dö. Hennes död utlöste protester i flera polska städer och i sociala medier, under slagordet ”ani jednej więcej!” (inte en kvinna till!). 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde
Beata Thor