2022-02-16 15:49Pressmeddelande

Moderaterna i knäet på djurindustrins lobbyister. Pär Holmgren (MP): Vinstintressets politik, inte djurens.

Sent igår kväll röstade EU-parlamentet igenom sina krav inför EU:s uppdatering av djurskyddslagar för lantbruket. Parlamentets uppgift idag är att ge en tydlig signal till kommissionen om att det är just djurens välfärd som ska prioriteras när regelverket uppdateras. Tyvärr har jordbruksutskottet valt att lägga fram ett förslag som snarare är utformat efter den storskaliga djurindustrins intressen. 

Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker kommenterar:

  • EU:s djurskyddslagar ska värna djuren, inte den storskaliga djurindustrin. Tyvärr är det en alltför stor majoritet i det här parlamentet som sitter i lobbyisternas knä. De förslag som EU-parlamentet idag ställt sig bakom är utformade utefter industrins intressen, inte djurens, säger Pär Holmgren.

  • Dagens beslut går emot tidigare ambitionshöjningar som EU-parlamentet ställt sig bakom i livsmedelsstrategin. Där finns skarpa skrivningar om obligatorisk kvalitetsmärkning av livsmedel från djur, och tydliga, mätbara mål om minskad användning av antibiotika. Men nu när de konservativa grupperna ska rösta om konkreta krav på lagstiftning är de vackra orden ett minne blott, säger Pär Holmgren.  

  • Moderaterna kunde inte ens skriva under på att det är oroande att så få kontroller av efterlevnaden av djurskyddet genomförs. Både Moderaterna och Centerpartiet förnekar att brott mot djurskyddet i EU inom vissa sektorer är omfattande, och menar att det handlar om “anekdotiska fall”. Det är uppenbart att moderaterna driver vinstintressets politik och inte djurens, säger Pär Holmgren.

Bakgrund

EU-parlamentet röstade sent igår igenom en Initiativrapport inför att kommissionens senast 2023 ska komma med förslag på ändringar av djurskyddslagstiftningen för lantbrukets djur. 

Rapporten från jordbruksutskottet antyder missvisande att brotten mot nuvarande djurskyddslag skulle vara så få att de enbart handlar om “anekdotiska” fall. Förslaget stöttar den plågsamma metoden med tvångsmatning av gäss för produktion av gåslever. Delar av rapporten går även emot de ambitionshöjningar som hela Europaparlamentet tidigare sagt ja till i Från jord till bord-strategin, när det gäller exempelvis en obligatorisk djurvälfärds-märkning (jordbruksutskottet trycker på att kommissionen enbart bör lägga förslag om frivillig märkning) samt användningen av antibiotika. 

Under processen i parlamentet har miljöutskottet i en egen rapport fått komma med inspel till jordbruksutskottets arbete med att ta fram sitt förslag. Eftersom jordbruksutskottets förslag är så pass skadligt har författaren till miljöutskottets text valt att lägga fram den egna rapporten som en alternativ ståndpunkt för parlamentet att anta. Pär Holmgren står bakom och kommer att rösta för den alternativa rapporten. 

Hela rapporten som röstades igenom finns här: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0296_EN.html 

Hela den alternativa rapporten finns här: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0296-AM-002-002_EN.pdf 

Rapporten röstades igenom med röstsiffrorna: 496+/140-/51ab


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder
Pressekreterare för Pär Holmgren
Joakim Söder