2021-04-29 11:42Pressmeddelande

Missad chans att göra det lättare att åka tåg i Europa

DescriptionDescription

Idag har EU-parlamentet godkänt ett förslag om tågpassagerares rättigheter. Trots påståenden om motsatsen så innebär inte detta förbättringar i verkligheten - tågbolag kan välja att inte lämna plats för cyklar, inga riktiga krav på tågbolagen att möjliggöra för dig som resenär att boka hela resan på en biljett införs och tågbolagen kan få undantag från att tillgängliggöra sina resor till tredjepartsaktörer. 

 - Drömmen om ett tågresor.se blev idag skjuten på framtiden. Jag är mycket besviken på hur mina kollegor har röstat idag, när de hade kunnat ta chansen att förbättra för alla hundratusentals svenskar som vill ta tåget ut i Europa, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Ett färdigt förslag om att göra det obligatoriskt för tågbolagen att tillgängliggöra sina resor till tredjepartsaktörer, vilket hade gjort det lättare för dig som tågresenär att boka din resa från Kalmar till Paris på ett och samma ställe, valde EU-parlamentet att inte ta med. 

 - Tyvärr väljer EU-parlamentet att skjuta en nödvändig förändring som skulle göra det enklare att åka tåg nio år framåt i tiden, och inför dessutom undantag som gör att detta kanske inte blir verklighet då heller, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Den gröna gruppen hade lagt fram egna ändringsförslag som hade förbättrat möjligheterna till ersättning vid inställda eller försenade tåg. Detta röstades ner av en konservativ majoritet som väljer att ha kvar samma regler som idag. Det gör att det även framöver kommer vara sämre rättigheter för dig som resenär när du tar tåget än när du väljer flyget. 

 - Ska vi lyckas ställa om vårt transportsystem för att gynna klimatsmart resande måste vi förbättra tågpassagerarnas rättigheter. Konsumenträttigheter vi ser som en självklarhet om vi flyger vill en majoritet i EU-parlamentet inte ge till tågresenärerna. Det är väldigt märkligt, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Bakgrundsinfo - det här innebär förslaget om tågpassagerares rättigheter idag har röstats igenom:

  • De rättigheter som gäller för dig som resenär om en avgång ställs in eller blir försenad urholkas, detta då listan på undantag när dina rättigheter inte gäller (“force majeure”/”extraordinära omständigheter”) blir längre och mycket mer detaljerad än idag. Bland annat skrivs “extrema vädersituationer” in på listan med undantag (artikel 19.10 i förslaget på förordning)

  • Tågbolagens skyldighet att öppna upp sina bokningsdata införs på papperet, men full tillämpning skjuts fram nio år. Ett kryphål ger medlemsstaterna rätt att själva bestämma om det är “tekniskt möjligt” att faktiskt tillämpa reglerna (artiklarna 10 och 2.5 i förslaget på förordning)

  • Skyldigheten att göra det möjligt för dig som tågresenär att boka sammanhängande tågbiljetter kommer enbart gälla för ett och samma bolag eller dess helägda dotterbolag. I praktiken därmed ingen förbättring jämfört med idag, då du kommer att behöva boka separata biljetter om du ska åka med olika tågbolag (artikel 12 i förslaget på förordning)

  • På papperet införs rätten att ta med sig cykeln på tåget - men samtidigt blir det upp till tågbolagen själva att bestämma hur många cyklar per tåg som det finns utrymme för. De kan därför själva bestämma att det blir noll cyklar på sin avgång. Bara när tågbolagen inte själva gjort någon sådan bedömning gäller fyra cyklar som grundprincip. Reglerna gäller dessutom enbart helt nytillverkade vagnar, och börjar gälla först fyra år efter att resten av lagen trätt i kraft (artikel 6 i förslaget på förordning, tidsudantag artikel 41).

  • För flyg har du rätt att få tillbaka pengarna om en avgång är mer än fem timmar försenad, och har dessutom rätt till ytterligare ersättning utöver biljettpriset beroende på flygresans längd För tåg införs ingen liknande rättighet. Istället kommer du precis som idag att ha rätt till 50 procents ersättning om ett tåg är försenat mer än två timmar (artikel 19 i förslaget på förordning)

 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder
Pressekreterare för Pär Holmgren
Joakim Söder