2022-05-31 09:00Pressmeddelande

Miljöpartiet om det sjätte sanktionspaketet: För lite och för sent

Inatt enades EU:s ledare om ett nytt sanktionspaket. Det innehåller bland annat ett embargo mot rysk olja, men med kraftiga undantag och kryphål för flera EU-länder. Undantagen innebär att länder kommer fortsätta att pumpa in EU-miljarder i Putins krigskassa. För lite och för sent, tycker Miljöpartiets EU-parlamentariker. 

Paketet presenterades för snart en månad sedan och har sedan dess förhandlats mellan medlemsländerna. Ungern har krävt undantag, vilket man nu i det färdigförhandlade förslaget har fått. 

- Viktor Orban är Putins bästa vän. Han har gång på gång försenat, obstruerat, försämrat och vattnat ur EU:s sanktioner mot Ryssland. Sedan paketet presenterades för snart en månad sedan har EU köpt olja av Ryssland för mer än 8,4 miljarder euro. Blodspengar från EU:s ficka direkt till Putins krigskassa. Det måste få ett stopp. Nu, säger Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna.

Samtidigt finns nu en oro för att EU ska börja bunkra upp olja inför embargot införs om sex månader. Planen är att 90 procent av all import av råolja ska vara slut vid årsskiftet. 

- Det är för lite och för sent. Att vänta sex månader är att fortsätta finansiera Putins invasionskrig i Ukraina i sex månader till. Att skjuta upp embargot ger dessutom motsatt effekt, då man i väntan på ett stopp för rysk energi ger utrymme för spekulation och stora uppköp av reserver av rysk olja och gas. Detta driver i sig upp priset ytterligare, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker och ersättare i EU-parlamentets utrikesutskott.


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder
Pressekreterare för Pär Holmgren
Joakim Söder