2021-12-16 04:55Pressmeddelande

Miljöpartiet i EU-parlamentet: S-regeringen riskerar att köra över samiska rättigheter och hota Europas kulturarv - vad tycker EU-kommissionen om det?

Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren i EU-parlamentet. Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren i EU-parlamentet.

Den frågan ställer Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren till EU-kommissionen idag, med anledning av näringsminister Karl-Petter Thorwaldssons uttalanden om planerna för en järnmalmsgruva i Gállok, Jokkmokk.

I Gállok har konflikten om en planerad gruva pågått i över ett decennium. Det brittiska gruvbolaget Beowulf Mining vill bryta järnmalm och har beviljats tillstånd av Bergsstaten, men nekats tillstånd av Länsstyrelsen. De senaste åren har avgörandet legat på regeringens bord och nyligen kom signaler från Thorwaldssons om att ett besked ska komma inom kort. Näringsministern underströk även att Socialdemokraterna “älskar gruvor”.

Enligt EU-fördragen ska EU skydda och främja Europas kulturarv. Den samiska kulturen utgör en unik del av det arvet, och renskötseln är i både internationell och svensk lag erkänd som en central del av samisk kultur. Sverige har upprepade gånger fått skarp kritik från olika internationella organ för sin bristande respekt för samiska rättigheter. 

Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet kommenterar:

  • Länsstyrelsen har sagt tydligt nej, då en gruva i Gállok skulle trasa sönder renskötseln i området. UNESCO har bedömt att det närliggande världsarvet Laponia skulle påverkas negativt av gruvan. Ändå har S-regeringen förvånansvärt svårt att sätta ner foten och säga nej i frågan. Är gruvkärleken i partiet verkligen så förblindande? undrar Pär Holmgren.

  • Vad är det Socialdemokraterna inte vill förstå? Varför räcker inte alla de bedömningar som fastslår att en järnmalmsgruva i Gállok skulle vara att bryta mot konstitutionellt skyddade samiska rättigheter och skada ett europeiskt kulturarv. Mot den bakgrunden har vi idag frågat EU-kommissionen hur de bedömer S-regeringens signaler och vilka åtgärder de tänker vidta för att Sverige ska leva upp till vad de förbundit sig vid i EU, säger Alice Bah Kuhnke.

  • Samiska rättigheter är mänskliga rättigheter. Det är otroligt allvarligt att S fortfarande inte tagit det till sig, trots alla år som vi Miljöpartister upprepade just detta. Inte heller verkar de ta åt sig av den skarpa kritik som FN, Europarådet och internationella människorättsorganisationer riktat mot Sverige just på grund av hur samiska rättigheter negligeras. Sverige behöver gruvnäring, men den totala utvinningen måste minska och återvinning skalas upp. Det är sorgligt uppenbart att det var tack vare Miljöpartiet som den förra regeringen inte tog dessa rättighetsvidriga steg som nu verkar vara på gång. Gruvverksamhet i Sverige får enbart ske med fullgott miljöskydd och respekt för samers rättigheter, säger Alice Bah Kuhnke.


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.