2021-09-14 04:30Pressmeddelande

KLART: Pär Holmgren (MP) förhandlingsdelegat till klimattoppmötet i Glasgow

Nu står det klart att Pär Holmgren kommer att vara den gröna gruppens delegat till klimattoppmötet COP26 i Glasgow. EU-parlamentet representeras på plats av en-tre parlamentariker från respektive grupp. Det innebär även att Pär Holmgren kommer att vara ansvarig för att förhandla EU-parlamentets position inför, och under klimattoppmötet. 

- Klimattoppmötet i Glasgow är det viktigaste sedan Parisavtalet slöts. Nu måste världens ledare skruva upp tempot i omställningen. Mötet kommer främst att handla om klimatanpassning, klimatfinansiering och allra viktigast att säkerställa att vi når 1,5 gradersmålet. Det sistnämnda kräver att vi är ärliga med utmaningarna vi står inför, för just nu är det målet mycket långt borta, säger Pär Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna.

I slutet av oktober kommer EU-parlamentet att ta ställning till sin position inför klimattoppmötet och Pär Holmgren är den gröna gruppens förhandlare. 

- EU:s ambitioner är långt ifrån tillräckliga för att vi ska vara i linje med Parisavtalets mål. Jag hoppas att världens ledare, inklusive EU, lämnar toppmötet i november med en bakläxa och förstår att vi alla hittills gjort för lite och för långsamt. Som den gröna gruppens delegat är jag fast beslutsam om att vi i vår position inför toppmötet ska vara ärlig med utmaningarna vi står inför, säger Pär Holmgren.

Bakgrund
COP25 i Madrid 2019 blev ett misslyckande. Trots att det var det längsta COP sen UNFCCC grundades 25 år tidigare, sköts de viktiga besluten upp till mötet i Glasgow 2020, som  senare behövde skjutas upp till 2021 på grund av pandemin.

COP26 i Glasgow går av stapeln den 1 november och planeras av ta slut den 12:e november, men om förhandlingarna tar tid kan det pågå ett par dagar till. Klimattoppmötet sägs vara det viktigaste klimattoppmöte sedan Parismötet 2015.

Målen för mötet är fyrfaldiga: 

  1. Säkerställa globalt nettomål till 2050 och hålla 1,5 graders-målet inom räckhåll.

  2. Satsa på klimatanpassningar, för att skydda samhällen och våra livsmiljöer

  3. Mobilisera klimatfinansiering

  4. Operationalisera Parisavtalet

Alla politiska grupper i EU-parlamentet har rätt att skicka en-tre delegater till klimattoppmötet. Pär Holmgren representerar den gröna gruppen.


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder (tjänstledig)
Joakim Söder (tjänstledig)