2021-06-03 04:00Pressmeddelande

KLART: Jakop Dalunde (MP) blir förhandlare för EU:s utsläppshandel

Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker, ny förhandlare för EU:s utsläppshandel.Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker, ny förhandlare för EU:s utsläppshandel.

Sent igår kväll enades den gröna gruppen i EU-parlamentet om att Miljöpartiets ledamot Jakop Dalunde blir en av de grönas förhandlare för reformeringen av EU:s utsläppshandel. EU:s utsläppshandelssystem är EU:s viktigaste klimatverktyg och ser till att sätta ett pris på utsläpp. Jakop Dalunde var även en av EU-parlamentets förhandlare under den förra reformen av utsläppshandelssystemet.

Den 14:e juli presenterar EU-kommissionen sitt stora klimatpaket för att anpassa lagstiftningen utefter de nya klimatlagen. Som en del av paketet kommer EU-kommissionen nu göra en översyn av handeln med utsläppsrätter för att vässa verktyget ytterligare. 

Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna kommenterar:

  • Det känns väldigt hedersamt att få fortsätta vässa EU:s viktigaste klimatverktyg. Under den förra mandatperioden lyckades vi gröna säkerställa en radikal reformering av utsläppshandeln som vi börjar skörda frukterna av nu. Reformen kom att kallas The Swedish Proposal och har gjort att priset på utsläpp hela tiden slår nya rekord. Det är denna explosionsartade utveckling som gör att kolkraftverk nu läggs ner i snabb takt över hela Europa - samtidigt som det förnybara växer så det knakar, säger Jakop Dalunde.

  • Nu är det dags för Swedish Proposal 2.0. Det viktigaste för mig kommer se till att utsläppen minskar snabbare och att vi avvecklar den fria tilldelningen av utsläppsrätter. Jag kommer även kämpa för att fler sektorer ska inkluderas i handeln med utsläpp. Idag omfattas inte alla delar av flygindustrin och sjöfarten är inte inkluderad överhuvudtaget. Det vill jag ändra på, säger Jakop Dalunde.

Bakgrund -  det här är EU:s utsläppshandelssystem

Utsläppshandeln, EU ETS,  är den europeiska motsvarigheten till en koldioxidskatt, men istället för en skatt på utsläpp är det ett handelssystem. Det fungerar så att EU har begränsat hur många utsläppsrätter det finns, det vill säga hur mycket koldioxid som får släppas ut av industrin och energiproducenterna. Utsläppsrätterna auktioneras därefter ut till industrin och energiproducenter, vilket gör att det är marknaden själv som sätter priset. Därefter kan aktörerna själva köpa och sälja utsläppsrätterna på en marknad. 

Jakop Dalunde kommer att vara skuggföredragande i industriutskottet.

Mer information om EU:s handel med utsläppsrätter:
https://jakopdalunde.se/swedish-proposal-vad-har-hant-och-varfor-ar-det-sa-dyrt-att-kopa-utslappsratter/?fbclid=IwAR0RDvzXJCyi9PXTO4-FGiR9Rr_70qsNy0qDdFSd1jMjepy7Ehq3Qp5z5UI 

Mer information om de förslag som vi gröna kommer att driva: https://jakopdalunde.se/hur-ska-vi-reformera-eus-utslappshandel-rapportslapp-och-nya-forslag/ 
Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder
Pressekreterare för Pär Holmgren
Joakim Söder