2021-09-24 07:13Pressmeddelande

Jakop Dalunden lanserar rapport om valet i Tyskland: Vårt tyska systerparti har lyckats bättre

Jakop Dalunde står på en trottoar i bå skjorta, ser allvarlig utJakop Dalunde

Idag lanserar Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet en rapport om det stundande tyska valet med fokus på Die Grünens utveckling och framgång. Rapporten, framtagen tillsammans med Simon Källman som tidigare forskat om nichepartier vid Göteborgs Universitet och idag arbetar i Sveriges Riksdag, frågar sig: Varför går det egentligen så bra för de tyska gröna, medans Miljöpartiet i Sverige står och stampar kring fyra procent?

Den tyska valrörelsen har varit en bergochdalbana av historiska proportioner. Die Grünen har till och från varit Tysklands största parti i opinionen. Även om deras popularitet danat en aning nu lär valresultatet, baserat opinionssiffrorna i dagsläget, innebära att partiet dubblar sitt väljarstöd och sannolikt tar plats i regeringen. 

Jakop Dalunde kommenterar:

  • De gröna i Tyskland har, istället för att som Miljöpartiet ständigt fastna i en politisk dragkamp mellan vänster och liberala, miljörörelsen och industrin, lyckats hitta en balans. Die Grünen attrahera en allt bredare väljarskara - från fackföreningsrävar till småföretagare och har dessutom lyckats få med sig klimatrörelsen med Luisa Neubauer i spetsen, säger Jakop Dalunde.

  • Det har aldrig varit mer relevant att titta närmare på de tyska gröna. Deras framgång synliggör de luckor som uppstått under ett och ett halvt decennium av Merkel. När hon nu avgår dras den filt av trygghet som hon lindat in hela land i undan och blir det uppenbart att väljare som vill se en grön och progressiv framtid för Tyskland har mest att hämta hos vårt systerparti, säger Jakop Dalunde. 

  • När tyskarna går till valurnorna på söndag kommer resultatet av deras röster inte bara vända blad i det tyska historieböckerna men också rita om den politiska kartan i Europa. De gröna har goda chanser att bli del EU:s mäktigaste regering, därför blir lärdomar från de tyska gröna relevanta långt utanför landets egna gränser. Jag är mycket glad över att presentera denna rapport, som kan bidra till att fördjupa förståelsen kring det tyska partilandskapet och Dir Grünen i synnerhet, säger Jakop Dalunde. 

Läs rapporten ”Den Gröna vägen uppåt” här: 

https://jakopdalunde.se/wp-content/uploads/2021/09/Rapport-tyska-gröna-FINAL.pdf 
Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde och tf pressekreterare Pär Holmgren
Beata Thor