2022-01-21 08:27Pressmeddelande

Jakop Dalunde tar plats i EU-parlamentets utrikesutskott

DescriptionDescription

Nu har Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde valts in i EU-parlamentets utrikesutskott, en viktig position för att påverka EU:s roll i världspolitiken. Utnämningen kommer i ett läge där utrikespolitiken står i centrum efter den ryska upprustningen och hoten mot Ukraina som intensifierats på kort tid. 

Utrikesutskottet arbetar med både utrikes- och försvarsfrågor. 

Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna kommenterar:

 – Jag ser fram emot att arbeta för ett öppet Europa där vi aldrig kompromissar med mänskliga rättigheter. EU måste vara en tydlig röst i världen mot auktoritära regimer och förtryck oavsett om det handlar om uigurernas situation i Kina, palestiniernas på Västbanken eller demokratiaktivisternas i Belarus och Ryssland, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

 – Min viktigaste prioritering i Utrikesutskottet kommer att vara att EU är tydliga mot det allt mer auktoritära Ryssland, ett land som invaderat sina grannländer och som gång på gång visat att de inte respekterar vare sig mänskliga rättigheter, internationella konventioner eller andra nationers suveränitet, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Jakop kommer nu att företräda den gröna gruppen i tre utskott, som ordinarie i utskottet för transport och turism (TRAN) samt som suppleant i både utskottet för industri och energi (ITRE) och i utrikesutskottet (AFET). Därutöver är han ledamot i EU-parlamentets indiendelegation och ersättare i palestinadelegationen. 

Jakop Dalunde har tidigare varit riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson för Miljöpartiet (2014-2016) och språkrör för Grön Ungdom (2008-2011) samt är EU-parlamentariker sedan 2016. 

 

Presskontakt: 

Christian Valtersson, kommunikationschef, +46 76 343 79 39, christian.valtersson@mp.se


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Christian Valtersson
Policy & kommunikationschef
Christian Valtersson