2022-05-18 11:48Pressmeddelande

Jakop Dalunde: REPowerEU är inte mer än en nödlösning

Jakop DalundeJakop Dalunde

Idag har EU-kommissionen presenterat sitt förslag för hur EU ska fasa ut det ryska energiberoendet innan 2030, REPowerEU. Enligt förslaget ska det ryska energiberoendet bytas ut mot import från andra aktörer, satsningar på förnybart, och en ökad användning av andra energislag, såsom kol, under övergångsperioden. 

Detta är ett viktigt steg i rätt riktning men långt ifrån tillräckligt kommenterar EU-parlamentariker Jakop Dalunde för Miljöpartiet: 

  • Ska vi få stopp på Rysslands krig i Ukraina måste vi sluta göda Putins krigskassa omedelbart. Ett fullt embargo på olja, kol, gas, uran och bioråvara från Ryssland till hela EU är det avgjort viktigaste vi kan göra för fred i Europa. Jag välkomnar EU-kommissionens konkreta förslag kring hur EU ska göra upp med det ryska fossilberoendet. Men en utfasning av rysk gas, olja och kol till 2030 är senfärdigt, säger EU-parlamentariker Jakop Dalunde.

  • REPowerEU är inte mer än en nödlösning. Kommissionen föreslår att vi bryter med Ryssland, men i stället låser fast oss i ett ökat kolberoende och förlita oss på gas från andra länder - ofta diktaturer. Det är kortisktigt. Jag hade velat se mycket större satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Ekvationen är enkel: mer sol och vind, mer fred, säger Jakop Dalunde


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde
Beata Thor