2023-11-15 06:45Pressmeddelande

Jakop Dalunde kräver att EU-kommissionen lägger fram en nattågsstrategi

Jakop Dalunde sitter på en tågstation och tittar in i kameran.Jakop Dalunde

Trots att systemet ofta sviker, med inställda tåg, osäkra byten och bristfällig information säljer biljetterna till befintliga nattåg i EU slut på nolltid. Efterfrågan är stor, hela sju av tio européer kan tänka sig att byta till nattåget för framtida resor.

Men idag är hindren många, för att kunna tillgodose potentiella nattågsresenärers önskan. 

Nattågens återkomst försvåras bland annat av höga spårtillträdesavgifter, de ekonomiska riskerna med investeringar i nattågsvagnar, tekniska barriärer mellan medlemsstaterna, dålig samordning av tidtabeller mellan medlemsstaterna, bristande långsiktighet för spårtillträde, och avsaknaden av heltäckande bokningsplattformar.

Nu kräver Jakop Dalunde, tillsammans med andra EU-parlamentariker, klimat- och transportministrar från Belgien, Luxemburg och Österrike, samt en rad branschorganisationer för järnvägen att EU-kommissionen agerar.

Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet och medlem i transportutskottet kommenterar: 

  • Det är hög tid för EU-kommissionen att ta på sig ledartröjan för nattågsrevolutionen. Jag uppmanar Ursula von der Leyen att lägga fram en övergripande nattågsstrategi för hela EU, säger Jakop Dalunde.

  • Vi är hundratusentals svenskar, och ännu fler européer, som vill ta nattåget när vi ska ut och resa. För att tillgodose den växande efterfrågan krävs fler nattågslinjer och avgångar. Det måste bli enklare, tryggare och mer bekvämt att ta tåget generellt, säger Jakop Dalunde.

  • Det behövs EU-politik för att samordna Europas lapptäcke av nationella järnvägssystem. Idag är det för krångligt för tågoperatörerna att få tag på nattågsvagnar och etablera nya linjer som korsar nationsgränser, säger Jakop Dalunde.

Bakgrund
Idag har Jakop Dalunde, tillsammans med andra EU-parlamentariker, klimat- och transportministrar från Belgien, Luxemburg och Österrike, samt en rad branschorganisationer för järnvägen skickat ett brev till kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, kommissionens vice-ordförande med ansvar för den gröna given, Maroš Šefčovič och transportkommissionär Vălean. Brevet kräver en EU-strategi för att säkerställa följande krav: 

  • ökat EU-stöd till moderniseringen av EU:s järnvägar,

  • öppna bokningssystem så att det blir enklare och tryggare för resenärer att boka nattåg och anslutande resor,

  • att tågpassagerares rättigheter stärks, bland annat genom att stödja och förbättra befintliga initiativ som "hoppa på nästa tillgängliga tåg" (HOTNAT) och avtalet om fortsättning av resan (AJC), så att dessa även fungera mellan olika järnvägsoperatörer,

  • snabba och effektiva tillståndsprocesser för att kunna standardisera Europas nattågsvagnar, så att de kan rulla genom hel unionen,

  • mer attraktiva lån från Europeiska investeringsbanken för att göra det mer attraktivt att investera i nya nattågsvagnar.


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, energi, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Hon är även vice ordförande i Gröna Gruppen. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet och utskottet för transport och turism. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi, samt ersättare i utskottet för utrikesfrågor.


Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde
Beata Thor