2022-10-19 11:21Pressmeddelande

Jakop Dalunde: EU-parlamentet missar chansen att snabba på klimatomställningen av sjöfarten

Jakop Dalunde i EU-parlamentetJakop Dalunde i EU-parlamentet

Idag, onsdagen den 19 oktober röstade EU-parlamentet om sin position i Fuel EU Maritime, förslaget för att minska sjöfartens klimatpåverkan. 

Regelverket ska minska sjöfartens utsläpp i linje med EU:s klimatmål 2030 och 2050, framförallt genom att kräva reducerade utsläpp av fartygsbränslen. 

EU:s klimatmål 2050 är att vara klimatneutralt, men kommissionens föreslår ändå bara utsläppsminskning vid drift för sjöfart på 75 procent för de fartyg som omfattas till 2050, medan  EU-parlamentets position är 80 procent till 2050, och vi gröna helst hade velat se 100 procents reducering

I slutomröstningen gick positionen igenom med 451 röster för.

Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde kommenterar: 

  • Vi står mitt i en brinnande klimatkris, och alla sektorer måste ta sitt ansvar för att gå mot klimatneutralitet. Att sjöfarten då bara ska ha minskat sina utsläpp med 80 procent till 2050 är orimligt, säger Jakop Dalunde. 

  • Klimatomställningen sker nu. Sjöfarten har en stor utmaning framför sig men vi gör industrin en björntjänst med svag lagstiftning som inte klarar av att driva den snabba omställning som krävs. Alternativet till omställning är att sjöfarten överges när klimatkrisen förvärras och andra transportsätt har nått klimatneutralitet, säger Jakop Dalunde. 

  • Jag är också besviken på att fartyg under 5000 ton får fribiljett att fortsätta släppa ut. De borde inte varit undantagna utsläppskraven. Ska systemet funka behöver vi ha tydliga regler som är lika för alla, säger Jakop Dalunde. 

 

Bakgrund

Kommissionen presenterade sitt förslag till Fuel EU Maritime som en del av det stora lagförslaget Fit for 55 i juli 2021. 

Rådet antog sin position i juni 2022, och följer Kommissionens förslag på 75% utsläppsminskning till 2050. Efter dagens omröstning kommer Parlamentet och Kommissionen påbörja förhandlingar för att komma överens som förväntas bli klara 2023. Därefter behöver rådet och Parlamentet officiellt godkänna överenskommelsen innan den går i laga kraft. 

Gröna EU-parlamentariker MEP:ar, tillsammans med progressiva ledamöter från andra grupper, la fram ett antal ändringsförslag som föll i omröstningen. 

Dessa omfattade bland annat utsläppsminskning med 100 procent till 2050, inkluderandet av fartyg mellan 400-5000 bruttoton till 2027, fullt inkluderande av sjöfart mellan EU och tredjeländer till 2027, högre krav på inblandning av elektrobränslen, och bredare krav för anslutning till landström för skepp som ligger vid hamn. 

EU-parlamentet röstade även om AFIR idag, lagstiftningen om infrastruktur krav för alternativa bränslen och laddinfrastruktur för transport. Kontakta pressekreterare Beata Thor för mer information och kommentarer om denna omröstning.


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde
Beata Thor