2022-02-02 15:40Pressmeddelande

Jakop Dalunde: En besvikelse att EU-kommissionen vattnar ur det gröna investeringsverktyget

Idag har EU-kommissionen presenterat sitt formella förslag om att klassa kärnkraft och fossilgas som hållbarare energikällor i det regelverk som ska bana väg för gröna investeringar i Europa. Regelverket - den så kallade taxonomin, ska hjälpa finanssektorn att satsa hållbart och därmed bidra i den gröna omställningen.

Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet kommenterar:

  • Nu har EU-kommissionen bekräftat våra farhågor. Taxonomin, som skulle vara EU:s skarpa verktyg, blir trubbig och urvattnad. Att klassa fossilgas och kärnkraft som hållbart är ett svek mot klimatet och framtida generationer. Vi befinner oss redan mitt i ett akut klimatnödläge, då är det försent att uppmuntra till investeringar i vad kommissionen kallar “övergångslösningar”, säger EU-parlamentariker Jakop Dalunde. 

  • Fossilgas är inte och kommer aldrig vara hållbart och klimatneutralt. Tvärtom. Att utsläppen från gasen är lägre än för kol rättfärdigar inte investeringar i fossil energi. Den fossila gasen är en återvändsgränd, inte en övergångslösning, säger Jakop Dalunde.

  • EU-kommissionens förslag riskerar att bygga in hela EU i ett energiberoende från diktaturer. Vi ser ju redan idag att Putin utnyttjar Europas gasberoende för politiskt vinning. I detta läge ska vi inte satsa på energi som med stor sannolikhet skulle öka vårt beroende av rysk gas och uran. Istället borde vi bryta oss loss, och ställa om till ett förnybart och decentraliserat energisystem, säger Jakop Dalunde. 

EU-kommissionens förslag finns att läsa här: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_711 
Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Beata Thor
Pressekreterare för Jakop Dalunde
Beata Thor