2022-03-31 06:00Pressmeddelande

Jakop Dalunde blir förhandlare för viktig infrastrukturlagstiftning

Jakop DalundeJakop Dalunde

EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP) har utsetts till den gröna gruppens förhandlare för TEN-T, förordningen för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). Det är EU:s viktigaste lagstiftning på infrastrukturområdet som bland annat fastställer krav och mål för infrastruktur i medlemsstaterna. 

  • EU:s infrastrukturpolicy måste fokusera på de hållbara lösningarna som hjälper oss i klimatomställningen. Vi ska inte lägga en enda euro till på nya motorvägar eller flygplatser, utan istället storsatsa på järnvägen, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

  • Om tåget ska kunna bli det självklara valet för både passagerare och gods i Europa, då måste EU fokusera mer på infrastruktur mellan våra länder, säger Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker

Förhandlingarna förväntas pågå under hela hösten med en första omröstning i EU-parlamentet under våren 2023. 

 

Miljöpartiets viktigaste ingångar vid förhandlingarna om TEN-T: 

  • Höj takten i att bygga järnvägen i EU:s infrastrukturpolicy (TEN-T-förordningen): skarpa deadlines för viktiga tågkorridorer;

  • Koordinera EU:s infrastruktursatsningar genom starkare mandat för TEN-T-koordinatorerna 

  • Ge EU-kommissionen mandat att samordna nationella infrastrukturplaner vid gränsområden och gränsövergångar

  • Höj takten i att bygga ut signalsystemet ERTMS

 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Christian Valtersson
Policy & kommunikationschef
Christian Valtersson