2021-04-12 14:49Pressmeddelande

Frankrike förbjuder korta inrikesflygningar. Dalunde (MP): “Borde göras i hela EU”

DescriptionDescription

Igår röstade Frankrikes nationalförsamling igenom ett förslag som innebär att landet förbjuder flygresor för sträckor där tåget tar mindre än 2,5 timme. Målet är att minska koldioxidutsläppen från flyget och i praktiken innebär det att det inte längre blir möjligt att ta flyget mellan Paris och Bordeaux eller Paris och Lyon. 

Lagstiftningen har blivit möjlig tack vare kraftfulla satsningar på höghastighetståg i landet.

Förslaget välkomnas av Miljöpartiets EU-parlamentariker Jakop Dalunde, som vill exportera förslaget till att gälla i hela EU.

Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna kommenterar: 

- Tåget måste ersätta flyget i mycket större utsträckning. Vi måste ställa om vårt sätt att resa för att nå klimatmålen och att flyga korta sträckor ska helt enkelt inte vara möjligt. Frankrikes initiativ är mycket välkommet. Det borde göras i hela EU. Det skulle få bort onödiga flygsträckor såsom Bryssel till Amsterdam eller Frankfurt till Stuttgart. Det är ett progressivt steg i en önskvärd riktning som EU borde främja, säger Jakop Dalunde.

- Jag arbetar för att ytterligare bygga ut det europeiska tågnätet så att det blir lättare att välja tåget framför flyget. Det är nödvändigt för att den europeiska tågunion som Miljöpartiet gick till val på ska bli verklighet. Höghastighetståg, enklare biljettsystem och stärkta rättigheter för tågpassagerare måste komma till stånd för att tåget ska bli mer attraktivt och kunna konkurrera ut flyget, säger Jakop Dalunde. 

 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder
Pressekreterare för Pär Holmgren
Joakim Söder