2021-05-26 09:24Pressmeddelande

Framgång: EU backar från förslaget om att försvåra för växtbaserade alternativ till mejeriprodukter

EU-parlamentets förslag om att förbjuda växtbaserade alternativ till mejeriprodukter att marknadsföras som “youghurtliknande”, “alternativ till smör” eller “mjölkfri” har fallit i förhandlingarna om den nya jordbrukspolitiken. Detta är en framgång för alla som vill underlätta för en mer växtbaserad kost och minska klimatpåverkan från kosten. Förslaget hade även inneburit ett förbud för växtbaserade produkter från att säljas i förpackningar som liknar de som mejeriprodukter säljs i. 

 – Det måste vara lätt för konsumenterna att veta vad de köper. Att förbjuda begrepp som “mjölkfri” eller “yoghurtliknande” hade gjort det svårare att hitta rätt för den som vill äta mer växtbaserat, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

Förslaget, som hette “amendment 171”, hade stöd av en majoritet i EU-parlamentet, men parlamentets förhandlare har nu backat från detta i förhandlingarna (triloger) med kommissionen och ministerrådet. 

 – Sådana här dumheter har ingen plats i EU:s jordbrukspolitik, ett område som omfattar två tredjedelar av EU-budgeten. Därför är det en stor framgång att det här nu är borta från förhandlingsbordet. Nu hoppas jag att kommissionen, parlamentet och ministerrådet istället kan fokusera på att anpassa EU:s jordbrukspolitik till de egna klimatmålen och Parisavtalet, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

Bland annat flera miljöorganisationer och djurrättsorganisationer har kampanjat emot Amendment 171. Att EU-parlamentets förhandlare nu själv backat från förslaget visar på att demokratiskt engagemang och mobilisering i civilsamhället lönar sig. 

 – Jag vill tacka alla de som engagerat sig emot förslaget. Det har verkligen skapat ett engagemang som gett eko hela vägen in i EU-parlamentets korridorer, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

 

Bakgrund

Förhandlingarna är en del av EU:s jordbrukspolitik, den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) där arbetet med en reform nu är i slutfasen. Frågan om växtbaserade mejeriprodukter är bara ett av många förslag, runt 2000 ändringsförslag lades i höstas men detta förslag fick tyvärr stöd av en majoritet i EU-parlamentet tidigare i processen. Redan i höstas röstades förslag 169 ner, som hade inneburit ett förbud för vegoburgare att kallas för “burgare”. 

Sedan 2013 är det förbjudet inom hela EU att använda begreppen mjölk, smör, ost och yoghurt om växtbaserade produkter, vilket gjorde att havremjölk fick byta namn till havredryck. Det förslag som nu funnits på bordet hade inneburit att förbudet utvidgas och att det blev ännu svårare för konsumenten att hitta alternativ till mejeriprodukter. 
Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Christian Valtersson
Policy & kommunikationschef
Christian Valtersson