2021-05-19 10:49Pressmeddelande

Förbjud Tjeckiens premiärminister från att delta i beslut om EU:s jordbrukspolitik

Pär Holmgren (MP), EU-parlamentarikerPär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

Idag debatterar EU-parlamentet intressekonflikter kopplade till Tjeckiens premiärminister Andrej Babiš. Detta efter en granskning av EU som visat att Tjeckiens premiärminister Andrej Babiš brutit mot regler om intressekonflikter när han suttit i EU:s ministerråd och beslutat om EU:s jordbruksbudget samtidigt som han äger ett företag som tilldelats 370 miljoner kronor i jordbruksstöd bara sedan 2017. 

Miljöpartiets Pär Holmgren kräver att Babiš ska betala tillbaka alla EU-medel och att han inte ska få delta i förhandlingar kring EU:s jordbrukspolitik så länge han själv tjänar stora summor pengar på att den nuvarande utformningen bibehålls: 

 – Tjeckiens premiärminister Babiš ska förbjudas att delta i beslut som rör EU:s jordbrukspolitik. Han är en av dem som motsatt sig förändring av det rådande systemet som framförallt gynnar ett litet antal lantbrukare med mycket mark och mycket makt  - vilket inte konstigt då han själv tjänar storkovan, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

 – Det här håller inte. Vi behöver transparenta förhandlingar som leds av politiker utan intressekonflikter. Och vi behöver en ny jordbrukspolitik som ligger i linje med EU:s egna miljö- och klimatmål. Babiš borde betala tillbaka de skattemedel han tagit del av till medborgarna, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

 – Det är oacceptabelt att vi stoppar skattepengar i fickorna på korrupta politiker, oligarker och stora multinationella industriella företag. Det här är resurser som borde användas för den gröna omställningen istället. För att skapa en levande landsbygd med ett grönt och klimatvänligt jordbruk, där biologisk mångfald, djurens välfärd, självförsörjning och klimatåtgärder står i centrum, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

Idag genomför EU-parlamentet en stor debatt i frågan på begäran av den gröna gruppen där Miljöpartiet ingår. Vid nästa plenumsession, i början av juni, kommer EU-parlamentet att rösta om en resolution kring Babiš intressekonflikter. 

 

Bakgrund

Sedan 2017 har Tjeckiens premiärminister Andrej Babiš jordbruksindustriella imperium tilldelats 37 miljoner euro av EU:s jordbruksstöd. Babiš är en av Tjeckiens rikaste personer, och dessutom en stor mottagare av EU-medel från jordbruksstödet. Samtidigt är han som premiärminister del av Ministerrådet, som tar viktiga beslut kring EU:s jordbrukspolitik. 

Nyligen publicerades en EU-granskning som visar på att Babiš brutit mot både EU:s och Tjeckiens egen lagstiftning mot intressekonflikter. Miljontals euro borde lämnas tillbaka, enligt EU:s egna revisorer. EU-parlamentets gröna grupp, där Miljöpartiet ingår, kräver att Babiš företag Agrofert betalar tillbaka alla EU-medel utbetalade efter februari 2017. Även tjeckiska politiker har krävt att Babiš återbetalar EU-medel. 

Rapporterna från EU:s revisorer kring intressekonflikter kom samtidigt som EU-parlamentet röstade om granksningsrapporter för 52 olika EU-institutioner och EU-myndigheter. Granskningsrapporterna rör 2019 och utreder om EU:s budget används effektivt och i enlighet med lagstiftning. 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Christian Valtersson
Policy & kommunikationschef
Christian Valtersson