2021-05-24 13:26Pressmeddelande

Förbjud alla djurtransporter till länder med bristande djurskyddslagar

Pär Holmgren (MP), EU-parlamentarikerPär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

Idag presenterar Miljöpartiet sina krav för att reformera EU:s regler kring djurtransporter. Kalvar, grisar och andra djur ska inte transporteras i dygnslånga resor. Därför vill Miljöpartiet förbjuda alla djurtransporter över åtta timmar och dessutom förbjuda alla djurtransporter till länder med kraftigt bristande djurskyddslagar och kontroller. Pär Holmgren är ersättare i EU-parlamentets tillfälliga utskott kring djurtransporter och vill förändra EU:s politik i grunden: 

 – Transporten av levande djur till länder utanför EU med kraftigt bristande både djurskyddslagar och kontroller måste förbjudas helt. Vi måste ta vårt ansvar för djurvälfärden även för de djur som transporteras ut ur EU. EU kan påverka resten av världen – om vi vill, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

Miljöpartiet vill också helt förbjuda djurtransporter över åtta timmar: 

 – Jag vill att alla djurtransporter som är längre än åtta timmar förbjuds. En generell regel om åtta timmar finns redan i dag – men den är fylld med undantag och kryphål som måste tas bort. Gränsen måste börja gälla för alla transportslag och i alla situationer. Det ska inte gå att runda reglerna med exempelvis omlastning säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

Miljöpartiet vill även se skärpta kontroller: 

 – Även kontrollerna måste skärpas ordentligt. Det behövs mer resurser, GPS i alla fordon som godkänts för djurtransporter och att möjligheten att utfärda böter på plats införs i alla EU-länder säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

Förändrade och förtydligade regler skulle även vara bra för chaufförerna själva: 

 – Reglerna för djur och för arbetsmiljö måste hänga ihop. Transportörer ska inte som nu ibland behöva välja mellan att följa sina egna regelverk, och det som gäller för djuren säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker

 

Bakgrund

EU-parlamentets tillfälliga granskningsutskott kring djurtransporter (ANIT) skulle ursprungligen vara klara med sitt arbete till sommaren, men har nu fått förlängt uppdrag till slutet av året. Parlamentet har på eget initiativ tillsatt utskottet och gröna gruppen hoppas att detta ska leda till att EU-kommissionen lägger fram ett förslag om skärpt regelverk. 

Även de svenska EU-parlamentarikerna Peter Lundgren (SD), Jytte Guteland (S) och Emma Wiesner (C) sitter i utskottet.
Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Christian Valtersson
Policy & kommunikationschef
Christian Valtersson