2021-02-11 13:00Pressmeddelande

EU:s utsläppshandel når rekordnivåer. Jakop Dalunde: “Explosionsartad utveckling”

DescriptionDescription

EU:s enskilt viktigaste instrument i klimatpolitiken är utsläppshandeln. I julas nådde priset för utsläpp av koldioxid det dåvarande rekordet på 30 euro per ton koldioxid. Några veckor senare steg priset till 35 euro per ton koldioxid.

Och nu har priset stigit ytterligare!

För första gången någonsin i utsläppshandelns historia kostar det nu 40 euro att släppa ut ett ton koldioxid. 

Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna kommenterar:

- Det är denna explosionsartade utveckling som gör att kolkraftverk nu läggs ner i snabb takt över hela Europa - samtidigt som det förnybara växer så det knakar. Det är en fantastisk utveckling som både driver på investeringar i förnybart och fasar ut den fossila energin, säger Jakop Dalunde.

- Men mer behöver göras för att skynda på avvecklingen av den fossila energin. I sommar ska EU-kommissionen presentera sitt förslag på revidering av utsläppshandelssystemet. Vi kan förvänta oss att kommissionen kommer föreslå att sjöfart och flyg ska inkluderas i större utsträckning än idag. Det är bra, men jag vill också se att den totala mängden utsläppsrätter minskar och att vi tar ytterligare steg gällande vilka sektorer som ska ha rätt till fri tilldelning av utsläppsrätter, säger Jakop Dalunde.

Bakgrund, det här är EU:s utsläppshandelssystem
Utsläppshandeln, EU ETS,  är den europeiska motsvarigheten till en koldioxidskatt, men istället för en skatt på utsläpp är det ett handelssystem. Det fungerar så att EU har begränsat hur många utsläppsrätter det finns, det vill säga hur mycket koldioxid som får släppas ut av industrin och energiproducenterna. Utsläppsrätterna auktioneras därefter ut till industrin och energiproducenter, vilket gör att det är marknaden själv som sätter priset. Därefter kan aktörerna själva köpa och sälja utsläppsrätterna på en marknad. 

Jakop Dalunde var en av EU-parlamentets förhandlare under förra reformen av utsläppshandelssystemet.

Mer information om EU:s handel med utsläppsrätter:
https://jakopdalunde.se/swedish-proposal-vad-har-hant-och-varfor-ar-det-sa-dyrt-att-kopa-utslappsratter/?fbclid=IwAR0RDvzXJCyi9PXTO4-FGiR9Rr_70qsNy0qDdFSd1jMjepy7Ehq3Qp5z5UI 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder
Pressekreterare för Pär Holmgren
Joakim Söder