2022-11-24 13:27Pressmeddelande

EU-Parlamentet och Kommissionen enade om att stoppa utbetalningar till Ungern

Alice Bah Kuhnke i plenum.Alice Bah Kuhnke i plenum.

Idag röstade en majoritet i EU-parlamentet för att stoppa utbetalningarna av EU-medel till Ungern, givet landets tydliga tillbakagång när det kommer till demokrati och rättsstatens principer. Sverigedemokraternas EU-parlamentariker valde, som enda svenskar, att rösta emot.

Beslutet går i linje med kommissionens nya rekommendationer om att medlemsstaterna  ska hålla inne på 13,3 miljarder euro i EU-medel, tills dess att Ungern kan påvisa förbättringar. 

Europaparlamentariker Alice Bah Kuhnke (MP) kommenterar: 

Om kommissionens nya rekommendationer

  • Vi vet att Ungerns regering bedriver en rättsvidrig och antidemokratisk politik.  Därför är det helt orimligt att våra skattebetalares pengar ska finansiera premiärminister Orbáns människofientliga idéer. Om EU inte kan garantera var pengarna hamnar, ska vi inte heller betala ut dem. Så enkelt är det, säger EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke.  

  • Äntligen gör kommissionen det dom ska, det vill säga försvara EU:s grundläggande värderingar och principer. Det är förjävligt att Ungerns regering utövar utpressning på de andra EU-länderna, för att kunna fortsätta med sin korrupta och rättsvidriga politik, säger Alice Bah Kunke.

Om Svenska ordförandeskapet

  • Ungern är en skamlös utpressare! Bland annat använder de Ukrainas utsatthet och behov av stöd, som ett verktyg för att pressa rådet att godkänna utbetalningarna. Med tanke på att Ungern fortfarande inte godkänt Sveriges NATO-ansökan är det tydligt att de kan tänkas använda även detta för att pressa  Sverige som ordförandeland. Därför är det viktigare än någonsin att Sverige vägrar acceptera Ungerns fulspel, säger Alice Bah Kunke.

  • Sverige är det land som kommer hålla i ordförandeklubban när beslutet om utbetalningar ska tas, så nu är ljuset på Sverige regering och hur den kommer agera under de kommande ordförandeskapet. Kristersson har redan visat att han är svag för populister och antidemokrater genom samarbetet med Sverigedemokraterna, kommer han klara att stå pall mot Orbán? säger Alice Bah Kunke. 

Om Sverigedemokraternas inflytande

  • SDs Europaparlamentariker har ännu en gång röstat mot att utbetalningarna ska frysas och har tidigare använt varje tillfälle de fått för att försvaga parlamentets kritik mot utvecklingen i Ungern. Det skulle vara förkastligt om det svenska ordförandeskapet, på grund av SD:s inflytande, låter Ungern komma undan med att fortsätta nedmontera rättsstaten och undergräva demokratiska principer, men ändå få tillgång till EU-medel, säger Alice Bah Kunke.

  • Med tanke på SDs vurm för den ungerska regeringens politik, blir det intressant att se om Åkesson vågar vara tuff mot sina vänner i Budapest, och om Kristersson, som ju måste göra vad SD vill, lyckas stå emot, säger Alice Bah Kuhnke

Alice Bah Kuhnke finns tillgänglig för ytterligare kommentarer. 

Bakgrund
I slutet av april i år meddelade kommissionen Ungern att man ämnar frysa utbetalningar från återhämtningsfonden, givet den negativa utvecklingen för rättsstatens principer och risken för korruption. Ungern svarade då med en åtgärdsplan med 17 punkter för hur de ska förbättra situationen. EU-parlamentet, med dem Gröna i spetsen, har kritiserat åtgärdsplanen och menat att den inte adresserar rättsstatens principer i tillräckligt hög grad, samt att det finns risk för att Ungern inte kommer implementera vad de åtagit sig. 

För att pressa ministerrådet att godkänna utbetalningarna har Ungern valt att bland annat blockera budgetstöd till Ukraina på 18 miljarder euro, samt lagstiftning om global bolagsskatt. 

Total handlar det om 13,3 miljarder euro, nästan 10 procent av Ungerns BNP för 2022, varav 7,5 miljarder euro kommer från reguljära utbetalningar från den fleråriga budgeten och 5,8 miljarder euro från återhämtningsfonden. 

På onsdag kväll (23/11) rekommenderade kommissionen att man ska godkänna Ungerns utgiftsplan, men att man inte ska betala ut pengarna förrän Ungern implementerar 27 specifika åtgärder för att stärka demokratin och rättsstaten. Kommissionen noterade även att Ungern inte har följt den 17-punktsplan de själva åtagit sig att implementera.

Nu är det upp till EU:s finansministrar att besluta om man väljer att följa rekommendationerna eller inte. Den nuvarande deadlinen för beslut av rådet är 19 december, vilket innebär att om rådet väljer att följa kommissionens rekommendationer kommer beslutet om slutgiltiga utbetalningar skjutas upp och hamna på agendan inför svenska ordförandeskapet i ministerrådet. 

Sverigedemokraternas EU-parlamentariker Charlie Weimers och Johan Nissinen valde, som enda svenskar, att rösta emot EU-parlamentets resolution där man uppmanar fortsatt frysning av utbetalningarna. De har även sen tidigare verkat för att försvaga parlamentets ståndpunkter om den negativa utvecklingen för rättsstatens principer i Ungern, i ett flertal resolutioner. Med bakgrund till rapporter om bilagor till Tidöavtalet som ger Sverigedemokraterna inflytande på Sveriges regerings EU-politik, är detta särskilt illavarslande inför det svenska ordförandeskapet. 


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, energi, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Hon är även vice ordförande i Gröna Gruppen. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet och utskottet för transport och turism. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi, samt ersättare i utskottet för utrikesfrågor.

Kontaktpersoner

Thea Hambleton
Pressekreterare för Alice Bah Kuhnke
Thea Hambleton