2021-02-11 15:33Pressmeddelande

EU-parlamentet kräver stopp för osäkert kärnkraftverk i Belarus

DescriptionDescription

EU-parlamentet har idag tagit ställning till en resolution om det belarusiska kärnkraftverket Astravjets, bara kilometer från EU:s gräns. Regimen i Belarus planerar för att kärnkraftverket ska tas i kommersiellt bruk i mars 2021 - trots att det fortfarande saknar tillräckliga säkerhetslicenser. 

Resolutionen uppmanar Belarus att utan ytterligare dröjsmål säkerställa att internationella standarder för kärn- och miljösäkerhet efterlevs och att ett öppet, inkluderande och konstruktivt samarbete med internationella myndigheter respekteras. Parlamentet uppmanar Belarus att upphöra med den selektiva tillämpningen av internationella standarder och rekommendationer. 

Resolutionen uppmanar vidare kommissionen att ha ett nära samarbete med de belarusiska myndigheterna i syfte att skjuta upp den kommersiella starten tills dess att alla rekommendationer från EU:s stresstest genomförts fullt ut. 

Resolutionen röstades igenom med röstsiffrorna: 642+/29-/21ab

Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker kommenterar: 

- Belarus är Europas sista diktatur. Vi har det senaste året fått bevittna hur president Lukasjenko slår ner på den belarusiska befolkningen med full kraft. Samtidigt ser vi med förskräckelse hur slapphänt och vårdslöst de hanterar kärnsäkerhet i kärnkraftverket Astravjets. EU-parlamentets ställningstagande är välkommet. Kärnkraftverket måste stoppas, säger Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna.

- Det finns alldeles för många svenska politiker som ständigt lyfter kärnkraften som lösningen på klimatomställningen. Samtidigt gör det oss kraftigt beroende av ryskt uran, samtidigt som ett ryskt bolag just nu färdigställer ett kärnkraftverk som inte lever upp till säkerhetskraven i EU:s absoluta närhet. Det borde få fler än oss gröna att reagera. Vill vi stötta våra demokrativänner i Belarus och i Ryssland måste vi slå oss fria från det fossila beroendet, säger Jakop Dalunde.

Hela resolutionen finns att läsa här:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0109_SV.pdf


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder
Pressekreterare för Pär Holmgren
Joakim Söder