2021-09-16 14:35Pressmeddelande

EU-parlamentet kräver att utvisningar till Afghanistan stoppas - trots motstånd från högern

Alice Bah Kuhnke i plenum.Alice Bah Kuhnke i plenum.

Idag, torsdag den 16:e september, röstade EU-parlamentet om en resolution om situationen i Afghanistan. EU-parlamentet kräver att en ökning av EU:s humanitära bistånd till Afghanistan, att EU fortsätter stötta de organisationer som kämpar för mänskliga rättigheter och särskilt flickor och kvinnors frihet. 

EU-parlamentet understryker hur talibanernas frammarsch hotar flickor och kvinnor, hbtqi-personer, minoriteter såsom Hazarer, människorättsaktivister, journalister och akademiker. Parlamentet betonar också att alla EU-länder tillsammans måste dela på ansvaret för de mest utsatta som söker skydd i Europa.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade för ett ändringsförslag som ville ta bort skrivningen om att stoppa utvisningar till Afghanistan. Ändringsförslaget gick inte igenom. 

Resolutionen gick igenom med röstsiffrorna: 536+/71-/39ab

Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna kommenterar:

- EU-parlamentet står på det afghanska folkets sida. Det blev tydligt efter dagens omröstning vilket är hoppfullt. Kaoset och desperationen som utspelade sig på Kabuls flygplats ska aldrig någonsin få upprepas. Därför uppmanar vi EU:s utrikestjänst och kommissionen att självkritiskt granska vad som gick fel, och innan årets slut presentera slutsatserna för oss här i EU-parlamentet, säger Alice Bah Kuhnke.

- De flesta afghanska kvinnorna får inte gå tillbaka till sina jobb eller gå till skolan, sporta eller röra sig fritt utan manligt sällskap. Många vågar knappt lämna sina hem. Människor på plats vittnar om en särskild enhet i talibanstyret som systematiskt spårar upp hbtqi-personer. Det här landet vill M, KD och SD fortsätta utvisa människor till. Det säger väldigt mycket om deras människosyn, säger Alice Bah Kuhnke.

- Det finns inget som tyder på ett nytt 2015. Den som hävdar det är en cynisk populist. EU är dessutom fullt kapabelt att ta emot betydligt fler människor än i dagsläget. Det är inte medlemsstaternas samlade kapacitet, utan viljan att sätta solidariteten först, som avgör hur många människor på flykt som får chansen att starta ett nytt liv i Europa, säger Alice Bah Kuhnke.

Bakgrund

Resolutionen är framförhandlad av alla stora grupper i EU-parlamentet. S&D, EPP, Renew, Greens/EFA & ECR står bakom resolutionen. 

Nedan sammanfattas resolutionen kort. Hela resolutionen finns att läsa här: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2021-0455_EN.html 

Resolutionen i korthet:

  • Uppmanar KOM att fortsätta finansiera NGO:s och lokala samhällen, inklusive organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter. 

  • Understryker att EU:s humanitära bistånd till Afghanistan och närliggande länder ska ökas för att skydda utsatta afghaner, internflyktingar och flyktingar och öka vidarebosättning. Medel till talibanregimen ska stoppas, såvida man inte kan ombesörja ett säkert läge för landets alla medborgare. 

  • Uttrycker solidariet med Afghanistans kvinnor och flickor, vars fri-och rättigheter utmanas, betonar vikten av att höra och lyssna till afghanska kvinnor och flickor, hbtqi-personer, samt EEAS, KOM, medlemsstater och närliggande länder att skydda dessa samt se till att deras fri- och rättigheter respekteras.

  • Erbjuda särskilt hjälp och humanitära skyddsprogram för kvinnor som riskerar att utsättas för våld.  

  • Frysa det handelsavtal EU har med landet (Everything but arms, EBA). 

  • Understryker att EU-delegationer i Pakistan, Uzbekistan och Tajikstan ska erbjuda praktiskt hjälp för att stötta människorättskämpar som passerar gränsen från Afghanistan.

  • Kräver att EU:s medlemsländer avbryter påtvingade utvisningar till Afghanistan

  • Uppmanar alla MS att stötta en koordinerad EU-insats för att evakuera de i behov, MR-aktivister, kvinnor, flickor, hbtqi-personer, etniska och religiösa minoriteter, journalister, akademiker, tidigare lokalanställda. 

  • Aktivera direktivet för tillfälligt skydd (Temporary Protection Directive).


Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Alice Bah Kuhnke, Pär Holmgren och Jakop Dalunde är Miljöpartiets tre EU-parlamentariker. Arbetet i Europaparlamentet I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, jämställdhet, migration och demokrati. Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter, och gruppledare för de europeiska gröna i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet, utskottet för transport och turism samt parlamentets undersökningsutskott för djurtransporter. Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi.

Kontaktpersoner

Joakim Söder (tjänstledig)
Joakim Söder (tjänstledig)